TUT OG KJØR, HERR DEKNINGSDIREKTØR: Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor er årlig ute for å sjekke mobilnettet i vårt langstrakte land. Han forteller at stadig færre kunder bruker 3G. (Foto: Martin Fjellanger)

TUT OG KJØR, HERR DEKNINGSDIREKTØR: Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor er årlig ute for å sjekke mobilnettet i vårt langstrakte land. Han forteller at stadig færre kunder bruker 3G. (Foto: Martin Fjellanger)

Stenger 3G – bruker 4G, forbereder 5G

Telenor er godt i gang med planene om å stenge 3G-nettet for å gi plass til mer 4G. Og nå forberedes 5G flere steder.

Telenor vil i løpet av 2020 stenge 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på 4G. Arbeidet skal allerede være godt i gang, og 3G-nettet er stengt flere steder. Nå står nye områder for tur.

Ifølge Telenor skal stengingen så langt ha skjedd uten store konsekvenser for publikum.

– Vi har informert kundene godt i forkant, og fortalt hva de må gjøre for å møte en 3G-fri fremtid. Det betyr at telefoner, nettbrett og andre ting og tjenester som går på 3G-nettet må fornyes, forteller Bjørn Amunddsen, dekningsdirektør i Telenor Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Telenor skal sitte på tall som viser at det stadig er mindre trafikk i 3G-nettet, og at kundene nå primært bruker 4G. Amundsen hevder også at stadig flere gleder seg over at 5G testes ut.

Stenges i 2020

3G går på to frekvenser. 900-frekvensen, som primært omfatter veier og mindre tettsteder, slukkes fylkesvis i 2019. Resten av 3G-nettet, som omfatter byer og større tettsteder stenges innen utgangen av 2020.

Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning: For første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men i takt med utbyggingen av 4G, er det nå nesten ikke noe aktivitet i 3G-nettet lenger, heter det i meldingen.

Tester 5G

Høsten 2018 lanserte Telenor en 5G-pilot på Kongsberg, og nylig annonserte selskapet at Elverum og Trondheim vil være de neste byene utrustet med fremtidens supernett. 

– Vi er i ferd med å teste fremtidens mobilnett på Kongsberg, og ruller snart ut et prøveprosjekt på Elverum. Trondheim vil bli den første storbyen i Norge som får 5G. Med lynraske hastigheter, minimale forsinkelser og et mer pålitelig nett, har kundene mye å glede seg til, lover Amundsen, i meldingen.

For å forberede for 5G vil 3G slukkes i Elverum fra 1. mai og i Trondheim fra 5. august.

 

Telenor