Smart-oppbremsing i Kina rammer Android

VEKSTEN SLAKKER AV: En av tre Android-telefoner i verden har vært solgt i Kina. Nå er markedet modent og veksten avtar. Foto: Huawei

Smart-oppbremsing i Kina rammer Android

For første gang vokser smarttelefonsalget i Kina langsommere enn verdensmarkedet. Her står Android rekordsterkt.

Det har vært kjent at metningspunktet for smarttelefonmarkedet nærmer seg, og at tosifret salgsvekst over år vil avløses av mer normal utvikling.

IDC er ute med nye tall for smarttelefonsalget fram mot 2019. Anslaget er en vekst i år på «bare» 11,3 prosent, ned fra 27,6 prosent i 2014. Noen markeder vil imidlertid ha en enda sterkere vekst, men et stort gigamarked drar det hele ned.

Kina slakker ned

Kina vokser i år med bare 2,5 prosent. Det er første gang på mange år veksten i det kinesiske markedet vil være lavere enn det globale. Dette smitter direkte over på Android-salgsveksten. Android passer til alt, og når billige modeller bremser opp gir det konsekvenser for hele spekteret.

Veksten for AndroidOS globalt ligger an til å bli 8,5 prosent i år, også den lavere enn den globale.

– Smarttelefonsalget gikk faktisk ned i første kvartal i år målt mot samme kvartal i fjor. Modenheten i verdens største nasjonale marked er nådd, og rekordvekst vil bli vanskeligere å få til. Dette rammer Android spesielt hardt, siden 36 prosent av alle Androider har vært solgt i Kina, sier Ryan Reith, som er sjef for mobilsalgsstatistikk hos IDC.

For Kina gir dette en markedsandel på 29,73 av hele smarttelefonsalget i år, synkende til 23,88 prosent i 2019.

Analytikerne er også optimistiske på vegne av Windows Phone. De anslår at årets salgstall vil nå 46,8 millioner enheter, en vekst på over 15 prosent, til en markedsandel på 3,2 prosent. I 2019 anslår IDC Windows Phone til å bli solgt i 103,5 millioner enheter. Det gir en markedsandel 5,4 prosent blant de 1,9 milliarder smarttelefonene det globale markedet vil svelge unna.

Apple-vekst på trendkopiering

Apple kan notere seg for en vekst i Kina, som henger nøye sammen med at premium-segmentet rammes i mindre grad.  Det er også tydelig at det svake salget de opplevde mellom 2011 og 2014 skyldtes at de var trege med å følge markedet. Da selskapet i fjor kopierte suksessen som har gjort femtommers-skjermer til den vanlige smarttelefonskjermen, fikk de et oppsving.

Det gjenstår å se om denne veksten kun skyldes et oppdemmet behov hos de mest lojale kundene av Cupertino-selskapet, som endelig kunne komme etter resten av smarttelefonmarkedet. 

Windows 10