KAST: Norge skal være helt i toppen av OECD-landene hva angår mengde EE-avfall generert per innbygger. (Foto: Pixabay)

Store it-anskaffelser kan føre til drastisk økning av EE-avfall

Norge på versting-lista.

Publisert Sist oppdatert

It-tjenesteselskapet 3stepit utfører årlige undersøkelser for å kartlegge tilstandene innen bedrifts-it på tvers av Norden og Europa.

Den nyeste undersøkelsesrapporten viser at mange virksomheter i kjølvannet av Covid-19 opplever at stasjonært utstyr har blitt overflødig.

Overgangen til hjemmekontor i den globale nedstengingen har for 91 prosent av norske respondenter fordret investeringer i nytt, mobilt utstyr – denne overgangen kan spille en kritisk rolle i det som kan utvikle seg til en EE-avfallskrise, skriver 3stepit i en pressemelding.

Må bli mer bærekraftig

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

Norske respondenter har ifølge rapporten de høyeste it-budsjettene i Norden. Ifølge 3stepit er Norge også helt i toppen av OECD-landene hva angår mengde EE-avfall generert per innbygger.

- Det er veldig fint å se at mange har klart overgangen til hjemmekontor under pandemien. Likevel er en investering i nytt it-utstyr, spesielt i tilfeller som dette, nesten alltid synonymt med tilsvarende mengde overflødig brukt utstyr. Som versting blant OECD-landene har vi alle et enormt ansvar for å håndtere dette på så bærekraftig måte som mulig, sier selskapets administrerende direktør, Peer William Velde, i meldingen.

Lyspunkter

Rapporten viser heldigvis at 77 prosent av de norske respondentene sier de har mål om å redusere mengden EE-avfall.

Undersøkelsen avdekker også at nordmenn i langt større grad enn andre land leaser it-utstyr (62 prosent) – og at denne andelen kommer til å øke i løpet av de neste to årene.

Dette tyder på at det for de norske respondentene i økende grad er viktigere med tilgang til teknologi og fleksibilitet fremfor eierskap, mener Velde:

- Denne pandemien er jo et prakteksempel på hvorfor tilgang til teknologi er langt viktigere enn eierskap. Fleksibiliteten som tilbys ved bruk av «as-a-service-modeller» tillater it-budsjettene å strekke lenger, samtidig som fortløpende utskiftinger og nye behov kan møtes mye raskere uten å velte budsjettet. Mange virksomheter hadde nok dratt nytte av en slik anskaffelsesmodell i overgangen til hjemmekontor.

Uvitende

Investeringer i nytt it-utstyr og avhending av gammelt går hånd i hånd. Det fremkommer i rapporten at 33 prosent av de norske respondentene ikke vet hvor deres brukte it-utstyr ender opp, dette til tross for at de fleste ønsker å redusere sitt EE-avfall, heter det i meldingen.