LIKESTILLING: Bjørnar T. Andersen i 4human mener de ansatte har flere krav til likestilling og mangfold, som er litt av bakgrunnen for deres nye samarbeid med svenske Sysarb. (Foto: Vetle Eggen / Eggen Pro)

Skandinavisk samarbeid: digitalisering for likelønn

4human har inngått en avtale med svenske Sysarb som skal sikre likelønn med digitale løsninger.

Norske virksomheter har drøyt to år på seg før de må etterleve EUs likelønnsdirektiv. EU Pay Transparency Directive skal bidra til å redusere lønnsforskjeller og fremme likebehandling i arbeidslivet.

Det er svenske Sysarb som blir partneren til 4human, og de leverer løsninger for lønnskartlegging som hjelper virksomheter med å få lønnstransparens. Håpet er å å sikre likelønn, likeverd og rettferdige arbeidsplasser.

– Dagens arbeidstakere vurderer potensielle arbeidsgivere ut fra hvordan de agerer, ikke bare hva de sier. Rettferdighet, mangfold og likeverd er ikke lenger bare «buzzwords», men noe de ansatte holder sin arbeidsgiver ansvarlig for, sier Bjørnar Andersen, konserndirektør i 4human, i en pressemelding. 

Lik behandling

En modul for lønnstransparens skal hjelpe med å oppnå dette. Samarbeidsavtalen mellom 4human og Sysarb gir norske virksomheter tilgang til en digital plattform som gjør det enkelt å finne systematiske lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, og å gi de ansatte innsikt om de behandles likestilt eller ikke med sine kolleger. 

Konserndirektør Andersen anbefaler alle virksomheter å starte arbeidet med å få på plass systemer som ivaretar lovverket så snart som mulig.

Forsprang

Skal man som arbeidsgiver være attraktiv for de beste kandidatene, må man kunne dokumentere at de ansatte får lik lønn for likt arbeid. Er man proaktiv i forhold til likelønnsdirektivet, vil man få et forsprang i kampen om de beste hodene.

Samarbeidsavtalen mellom 4human og Sysarb gir norske virksomheter tilgang til en digital plattform som gjør det enkelt å finne systematiske lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, og å gi de ansatte innsikt om de behandles likestilt eller ikke med sine kolleger.