TIDLIG FASE: Bruk av 5G i bedriftssammenheng er fortsatt i en tidlig fase, men i 2022 og fremover vil vi se en vekst i bruken av private 5G-nett. (Foto: Istock)

Fem digitale spådommer for 2022

KOMMENTAR: Vi har lagt bak oss nok et år med mange utfordringer, men der det også har skjedd mye spennende sett fra et it-perspektiv. Her er fem teknologitrender for 2022 og de neste årene.

Publisert

IDC anslår at 65 prosent av verdens BNP i 2022 vil komme fra den digitale økonomien, og forventer en vekst i investeringer til digital transformasjon på 15,5 prosent fra 2020 til 2023 – med mer enn 6,8 billioner dollar i samlede investeringer. Mye av veksten er drevet av data, og veksten avhenger av at vi klarer å utnytte verdien av disse dataene godt nok. Og selvfølgelig at vi klarer å sikre og vedlikeholde de stadig mer komplekse IT-systemene vi vil trenge i «dataalderen».

Her er fem «spådommer» og forventninger til 2022 og de neste årene.

1. To fokusområder for edge

I 2022 vil edge handle om to fokusområder: 1) Selve edge-plattformene og 2) arbeidslastene og programvaren som kjører på edge-plattformene. Dette skillet er viktig, fordi hvis hver nye arbeidslast ender opp med å kjøre på sin en egen plattform, ender du opp med en edge-infrastruktur som vil være vanskelig å administrere.

En edge-plattform bør gi deg beregningskapasitet, lagring og I/O på en måte som er enkel å administrere og enkel å skalere opp ved behov.

En edge-plattform bør gi deg beregningskapasitet («compute»), lagring og I/O på en måte som er enkel å administrere og enkel å skalere opp ved behov. Så kan edge-arbeidslastene dine leveres som programvaredefinerte pakker som kan videreutvikles og endres på en rask og smidig måte. Den underliggende plattformen vil være en felles «pool» med stabil kapasitet du vet alltid er tilgjengelig. Dette er en endring vi i Dell Technologies ser allerede i dag, der vi beveger oss mot programvaredefinerte arkitekturer og konteinerbaserte løsninger som Kubernetes.

Geir Rostadmo-Strømme, norgessjef i Dell Technologies

Denne kombinasjonen av moderne edge-plattformer og programvaredefinerte edge-løsninger vil bli den dominerende måten å bygge og rulle ut edge-systemer i en multisky-verden.

2. Private 5G-nett skyter fart

Bruk av 5G i bedriftssammenheng er fortsatt i en tidlig fase, men i 2022 og fremover vil vi se en vekst i bruken av private 5G-nett. Det vil bli mer fart på økosystemet rundt private mobilnett, og en større del av IT-bransjen inkludert offentlige skyleverandører og open source-miljøer vil involvere seg.

Her i Norge ser vi for eksempel at Nkom inviterer industri og næringsliv til å søke om tilgang til frekvenser til lokale mobilnett, og oppfordrer til å melde seg som testpiloter for innovasjon rundt bruk av 5G.

3. Prosessering av data flytter seg til kanten av nettverket

Moderne dataforvaltning («data management») begynte i sin tid med at data ble samlet, prosessert og analysert i offentlige skyer. Men trenden nå er tydelig: Det aller meste av data i verden vil skapes på utsiden av sentraliserte datasentre, i ytterkantene av nettverket – altså edge.

Også i forbindelse med prosessering og analyse av data på edge-lokasjoner vil det handle om moderne programvaredefinerte løsninger. Data management blir en ny type arbeidslast som rulles ut og kjøres på en edge-plattform – i tråd med spådom nummer 1 på denne listen. IT-selskaper har en unik mulighet til å levere det orkestreringslaget for edge og multi-cloud som trengs for å administrere data i kanten av nettet.

4. Sikkerhetsbransjen går fra ord til handling

Sikkerhetstruslene mot bedrifter og offentlige virksomheter blir stadig mer sofistikerte, og konsekvensene av et eventuelt angrep er større enn noensinne. Samtidig vokser også angrepsflaten, blant annet fordi mange flere av oss jobber hjemmefra

Som et resultat av dette beveger sikkerhetsbransjen seg fra automatisert deteksjon og respons til å fokusere på bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for å kunne respondere raskere på trusler. Bransjeinitiativer som SOAR (Security Orchestration Automation & Response), CSPM (Cloud Security Posture Management) og XDR (Extended, Detection and Response) er eksempler på dette.

5. Hybridløsninger med kvantedatamaskiner og konvensjonelle datamaskiner

Kvantedatamaskiner er fortsatt på et tidlig stadium, men fra 2022 og de neste årene vil vi se de bli tatt i bruk for å akselerere spesielle oppgaver og noen typer beregninger. Det som er viktig å få frem er imidlertid at kvantedatamaskiner ikke vil ta over for konvensjonelle datamaskiner, men at vi vil få hybridløsninger.

Vi ser også at simulering av kvantedatamaskiner i nær fremtid vil være den mest kostnadseffektive måten å gjøre universiteter og forskere i stand til å begynne å prøve ut denne nye teknologien på.

For å finne ut hva man skal spørre en kvantedatamaskin om og hva resultatet skal brukes til, trenger du en konvensjonell datamaskin i hver ende – én maskin som forhåndsprosesserer dataene og én som behandler og tolker resultatene fra kvantedatamaskinen. Vi ser også at simulering av kvantedatamaskiner i nær fremtid vil være den mest kostnadseffektive måten å gjøre universiteter og forskere i stand til å begynne å prøve ut denne nye teknologien på.

Felles for alle disse trendene, er at vi trenger et økosystem der både offentlig sky og tradisjonell infrastruktur er integrert og fungerer sammen. De store utfordringene kan ikke lenger løses i ett enkelt datasenter, i én sky, eller av ett system eller én teknologi.

Godt nytt år!

Geir Rostadmo-Strømme, norgessjef i Dell Technologies