TRANSFORMASJON: Selv om vi alle får 5G i løpet av 2022, blir det ingen revolusjon. Vi får en transformasjon, mener artikkelforfatteren. (Foto: Istock)
TRANSFORMASJON: Selv om vi alle får 5G i løpet av 2022, blir det ingen revolusjon. Vi får en transformasjon, mener artikkelforfatteren. (Foto: Istock)

5G vil kun bli en hygienefaktor

Endringer tar lengre tid enn vi tror, men kortere tid enn vi ser. Det gjelder også for 5G, som ikke vil revolusjonere «alt og alle».

Publisert

I mange år allerede har vi sett, hørt og lest hvordan 5G vil forandre alt. Og med alt mener jeg alt. Hvordan vi lever, leker, lærer og jobber. Men ikke minst hvordan virksomheter vil fungere og hvordan jorden vil reddes. Etter sigende vil 5G både transformere og revolusjonere liv og næringsliv, og selvsagt på en bærekraftig måte.

Enn så lenge har ikke «folk flest» oppdaget hvordan 5G har forandret verden. Det skyldes nok først og fremst at «folk flest» fortsatt ikke har tilgang til 5G. Men adopteringen går raskt. I mobillandet Norge forventes det at alle nordmenn vil ha tilgang til et 5G-nettverk i løpet av 2022. Men det vil ikke bli noen 5G-revolusjon av den grunn. Derimot en transformasjon. Små, inkrementelle endringer over tid, som vi kanskje ikke merker fra dag til dag, men som over tid vil være signifikante og transformerende.

5G-teknoligien er i seg selv designet for å kunne øke nettverkskapasiteten, slik at alt fra biler, strømnett, alt av apparater, medisinsk utstyr, industrimaskiner, hjem, byer, landbruk og «alt som kan digitaliseres» blir koblet sammen og til internett. Forsiktige estimater snakker om at så mange som 125 milliarder enheter vil være tilkoblet internett innen 2030.

En betydelig nedside av at såpass mange enheter blir tilkoblet internett, er at angrepsoverflatene for cyberkriminelle vil bli uendelige. 5G-paradokset vil være at vi blir stadig mer avhengig av å være tilgjengelig og tilkoblet, samtidig som vi vil bli stadig mer sårbare og utsatte. Derimot er det ingen tvil om at oppsiden er større enn nedsiden. Økt automatisering og robotisering, som en konsekvens av 5G-adopteringen, vil ikke bare bidra til økt produktivitet og effektivitet, men 5G vil også spille en avgjørende rolle for at nærliggende teknologier vil bidra til å redde både menneskeliv og kloden vår. Jeg tør påstå at visjonen om null døde i trafikken aldri vil bli realisert før vi mennesker ikke lenger kjører bilene. Og skal bilene kjøre selv, vil 5G være en avgjørende faktor.

5G oppleves nok for de fleste i dag som en eneste stor hype og langt fra en revolusjon. Det skyldes ikke at 5G i seg selv ikke er transformativ og «enableren» for at «alt vil bli annerledes», men fordi endringene ikke skjer over natten, men «bit by bit». Det vil først være når vi ser oss tilbake, om 10 år, at vi vil forstå hvordan 5G fundamentalt endret måten vi levde, lekte, lærte og jobbet på.