BREDBÅND I LOMMA: 5G er neste generasjons mobilnettverk og grunnlag for tingenes internett. Mandag 20. mars skal teknologien testes i Norge for første gang. Illustrasjonsfoto: Jan Vašek/Pixabay
BREDBÅND I LOMMA: 5G er neste generasjons mobilnettverk og grunnlag for tingenes internett. Mandag 20. mars skal teknologien testes i Norge for første gang. Illustrasjonsfoto: Jan Vašek/Pixabay

Klart for 5G-testing

Nkom legger til rette for testing av neste generasjons mobilnett i Norge. Mandag får vi den første demonstrasjonen.

Publisert Sist oppdatert

De nasjonale forberedelsene foregår i Nkoms NORWRC, der den norske bransjen diskuterer de ulike agendapunktene til radiokonferansen. Frem mot WRC-19 skal flere frekvensbånd i området 24,25 GHz til 86 GHz studeres for bruk til 5G. Arbeidet i NORWRC danner et viktig grunnlag for Nkoms arbeid i disse internasjonale studiene.

Radio Spectrum Policy Group (RSPG), som er et rådgivende organ for Europakommisjonen, har publisert et veikart for 5G: «Strategic Roadmap towards 5G for Europe» (se dokument til høyre på siden). RSPG har utpekt tre frekvensbånd som pionérbånd for tidlig 5G-utbygging i Europa:

  • 3400 – 3800 MHz er primærbåndet, og kan tilby stor båndbredde og dermed mulighet for høy kapasitet
  • 694 – 790 MHz (700 MHz) er et frekvensbånd som vil sikre god rekkevidde
  • 24,25 – 27,50 GHz (26 GHz) er et frekvensbånd som vil muliggjøre veldig høy kapasitet på grunn av den store tilgjengelige båndbredden.

 Nkom har tidligere omtalt RSPGs vegkart for frekvenser til 5G

Electronic Communications Committee (ECC) i European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) har publisert «CEPT Roadmap for 5G». Dette dokumentet inneholder en liste med aktiviteter som skal legge til rette for 5G i Europa.

Status i Norge

I Norge har Nkom tildelt frekvensbåndene som er utpekt som pionérbånd av RSPG for 5G.

3600 – 3800 MHz-båndet er tildelt til Telenor og Telia som landsdekkende frekvenstillatelser. Tillatelsene varer til 2022, og dette sammenfaller med når frekvenstillatelsene i 3400 – 3600 MHz løper ut. Dette båndet er tildelt som regionale spektrumstillatelser, fordelt over seks regioner. Tillatelsene er fleksible og innehaverne står fritt til å prøve ut 5G-teknologi.

700 MHz-båndet benyttes i dag til digital TV-kringkasting. Regjeringen bestemte i 2015 at dette båndet skal brukes til mobile tjenester i fremtiden. Nkom tar sikte på å tildele båndet innen utgangen av 2018. For flere detaljer: Tildeling av 700 MHz-båndet til mobile tjenester.

26 GHz-båndet benyttes i dag til radiolinje og frekvensene er tildelt både som individuelle sendertillatelser og som spektrumstillatelser. Spektrumstillatelsene utløper i 2019 og Nkom tildeler ikke nye sendertillatelser med varighet utover 2019. Varigheten er såpass begrenset fordi internasjonal harmonisering for blant annet 5G i dette båndet, ikke er avklart.

Generelt gjelder at innehavere av spektrumstillatelser har mulighet for utleie eller salg av spektrum, på visse vilkår. Nkom oppfordrer de som er interessert i å teste ut 5G i frekvensbånd som allerede er tildelt, til å kontakte innehaverne av tillatelsene for eventuelt utlån eller leie av frekvensressursen. Oversikt over bruk og hvem som er tildelt tillatelser finnes i nasjonal frekvensplan.

Tillatelser for testing av 5G

Nkom skal legge til rette for at frekvensspektrum blir tildelt og brukt i Norge, og at brukere i hele landet har tilgang til gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. Dette oppnås ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Nkom ønsker å legge til rette for testing av ny teknologi, og ber bransjeaktører ta kontakt om de har spørsmål eller behov for å teste 5G.

5G begrenser seg ikke bare til de utpekte pionérbåndene. Testtillatelser vil bli vurdert for alle frekvensbånd, og Nkom har allerede tildelt flere slike.

Nordisk-baltisk samarbeid

Samferdselsdepartementet publiserte 28. februar 2017 en pressemelding om en nordisk-baltisk handlingsplan for 5G: Nordisk-baltisk samarbeid for neste generasjon mobilnett (5G).