DIGITAL INVESTERING: Christine Korme i Abelia forventer at Statsbudsjettet 2017 vil inneholde en storstilt satsing på digital kompetanseheving. Foto: Esben Johansen

Forventer kompetansesatsing i Statsbudsjettet

STATSBUDSJETTET: Abelia venter at Statsbudsjettet bør satse på kompetanseheving, og å bruke innsparinger i byråkrati til å få fart på kommuneinvesteringer.

Statsbudsjettet for 2017 er rett rundt hjørnet, og Abelia, bransjeforeningen for digitale og kreative virksomheter i NHO har store forventninger.

- Vi forventer en økning på 1.000 studieplasser innen IKT-fag neste år. Disse studieplassene bør tildeles studiesteder over hele landet, siden vi har mange glitrende IKT-utdanninger i Norge, sier Christine Korme, direktør for fornying og digitalisering i Abelia til Computerworld.

Disse 1.000 plassene er bare en start på en oppbygging av nødvendig kapasitet innen IT-utdanningen.

1,5 milliarder til kommunene

Hun poengterer at Abelia har sett sterkere trykk fra regjeringen innen IT og digitalisering det siste året. Digital Agenda og medfinansieringsordningen er gode tiltak, og organisasjonen håper på tidenes digitaliseringsbudsjett.

Abelia mener medfinansieringsordningen, der Staten går inn og støtter opp om ekstra teknologiinvesteringer, utvides til å gjelde kommunene. Dette mener organisasjonen kan finansieres ved å kutte 1,5 milliarder i byråkrati.

Kompetansegapet må fylles

- Tall fra Sverige viser at etterslepet i digitalkompetanse i arbeidsstyrken stiger voldsomt framover. Den norske Damvad-rapporten fra 2014 viste den samme tendensen. Vi håper å få Stortinget med på et vedtak der de ber Regjeringen finne kompetansegapet og lage en plan for å fylle gapet med kompetanseheving av studenter og arbeidsstyrken, sier Korme.

- For eksempel vet vi at det er et kritisk behov for IKT-sikkerhetskompetanse i Norge, som vi også pekte på i samband med revidert nasjonalbudsjett før sommeren.

Den skal tidlig krøkes som god digitalborger skal bli. Abelia foreslår derfor at kodeutvikling bør gjøres obligatorisk i skolen allerede fra første klasse. De håper også at regjeringen har funnet rom for å gjøre IT og pedagogisk bruk av læringsteknologi obligatorisk i lærerutdanningen.