AVTALE I BOKS: HR-direktør Inger Johanne Stokke i Nav og daglig leder Bent-Inge Storheim i Acos signerer. (Foto: Acos)

Nav velger Acos

Inngår avtale verdt 56 millioner over seks år.

Publisert Sist oppdatert

Anskaffelsen av dokumenthåndteringsløsningen Acos Websak er en viktig del av den digitale transformasjonen i Nav og vil løfte organisasjonen over til elektronisk saksbehandling og arkiv, ifølge pressemelding.

Nav har som mål med anskaffelsen å etablere en løsning for administrativ saksbehandling og arkiv som gir god støtte til internkontroll, styring og rapportering. Dette skal primært realiseres gjennom anskaffelse av en hyllevareløsning for sak- og arkivsystem, godkjent etter Noark 5-komplett kravene.

Selve avtalen har en kontraktsverdi på ca. 56 millioner kroner, og har en varighet på 6 år med mulighet for to års forlengelse. Løsningen skal implementeres og rulles ut trinnvis i etaten over flere år. Løsningen vil ved full utrulling antas å ha rundt 10.000 interne brukere for administrativ saksbehandling og arkiv. Det kan bli aktuelt å ta løsningen ut til alle forvaltningens per i dag 19.000 interne brukere.

– Gir synergier

Med Nav-kontrakten og avtalen med Oslo kommune fra tidligere i sommer har Acos vunnet de to største anskaffelsene innenfor sak- og arkivsystemer de siste årene, sier Anne Gro Hellsten, som er markedsdirektør i Acos. Hun har vært kontraktsansvarlig i Acos i anbudsprosessen og understreker verdien av disse kontraktene for firmaets eksisterende og nye kunder.

Avtalen vil ha stor betydning for den videre utviklingen av våre løsninger, og den vil tilføre svært mye positivt for våre eksisterende og kommende kunder i form av enda mer innovative grensesnitt, samt automatisert og brukervennlig funksjonalitet, sier Hellsten, som regner med at storkontraktene vil for alle kundene.

Arbeids- og velferdsetaten skal fram mot 2020 gjennomgå en modernisering og utvikling av etatens systemer og organisering. I dette står anskaffelsen av nytt system for elektronisk saksbehandling og arkiv sentralt.

Anbudsprosessen med Nav har pågått siden april og konkurransen sto gjennom hele prosjektet mellom tre leverandører.