Illustrasjon: Hallvard Skauge

Drømmer om en Mustang

Bilen er symbolet på frihet. Bilen blir symbolet på overvåkning. Til gjengjeld får vi all slags assistanse. Den er ønsket og farlig. Datainnbrudd er verre enn fysisk innbrudd.  

Publisert Sist oppdatert

Ford industrialiserte samlebåndet. Automobilen, den hesteløse kjøredoningen, ble i løpet av femti år alminnelig, etter andre verdenskrig symbolet på velstand og frihet. Bileierne kunne ha bilen til pynt, men de fleste benyttet den når de måtte eller ville.

I Norge ble bil og camping symbolet på ferie på lykke og fromme. Nå er bilen blitt et transportmiddel; for matpakken, til klienter, feriestedet og venner og kjente.

Køene i helgene er ofte irriterende. Køene til arbeidsstedet kan være direkte produksjonshemmende. Kollektivtransport svarer myndighetene på spørsmålet om redusert fremkommelighet. Intelligente transportsystemer svarer fagfolk og vegmyndigheter.

De første eksemplene med køanviser hjelper ikke på fremkommeligheten, men på informasjonen. Hvor mange minutter det tar til Drammen kan være god informasjon for andre hvis den videreformidles. Hvor mange sekunder fotgjengerfeltet har igjen før fotgjengerne får krysse, bidrar til å forstå lengden på ventetiden.

GPS hjelper lite på fremkommeligheten, men angir hvor man er. Koblet til et kart får man oversikt. Koblet med køanviser og bestemmelsessted får man anslått tidsforbruk til bestemmelsesstedet. Dette er begynnelsen på hva it kan bidra med til bilføreren.

Frittstående tjenester er greit å forholde seg til. De krever ikke så mye av bilen, tjenesten eller føreren. Neste generasjon intelligente transportsystemer har en helt annen dimensjon. Da vet it-systemene, alt om bilen, alt om føreren. De kan hjelpe med fremkommelighet. De kan finne parkeringshus. De kan kjøre bilen. De kan parkere. Det er bare å stille seg opp på fortauet, så lukeparkerer bilen mens du ser på.

Bilen blir en sladrehank. Den rapporterer hele tiden. Veikanten blir en sladrehank. Alle dataene rapporteres inn i en database. Biler som kommer på markedet i 2015, er bare starten.

Vegapplikasjoner overtar for føreren. Automatisk førerløs kjøring med medfølgende passasjerer er interessant hvis reisetiden kan benyttes til noe fornuftig. De første bilene med fører uten oppgaver raser rundt i Gøteborg. Volvo skal være ledende på neste generasjon transportsystemer. Allerede bremser Volvo for deg når du kommer for nær bilen foran.

Førerløse biler vil i fremtiden inngå i en kolonne hvor de kan hektes av og nye komme til i bilkolonnens vei mot et endelig bestemmelsessted.

Bilkolonner vil kunne konkurrere med tog. På vegen styres kolonnen etter elektroniske spor på veg mot neste stopp. I motsetning til tog har bilbanen minst to spor. Det gjør kolonnen fleksibel med hensyn til fremkommelighet. Blir det opphopninger under veis vil det være mulig å omgruppere og la deler av kolonnen følge andre traseer.

Det er et spørsmål om kontinuerlig rapportering av data fra vegbanen og kolonnens sensorer samkjørt mot værdata og kjøreforhold. Utfordringen er feil i programvaren. Når skal bilen få nye versjoner, kan det skje i fart eller må bilen stå stille?

Hvor blir det så av friheten? Myndigheter er ikke spesielt tilhengere av at alle kjører nå de vil, for vegkapasitet er ikke uendelig. Det koster for mye å bygge ut et transportnett hvor alle kan rase av gårde samtidig uten heftelser.

Bilene risikerer derfor å få ulik prioritering avhengig av behov, for en bil har et datarom med nettverk til alle perifere enheter som er tilknyttet via sensorer. Perifere enheter er eksempelvis bremser, kjølevæske, motor, styring og dashbord.

Bilen blir tilknyttet internettet. Den får ip-adresse for å skape bedre brukertjenester enten på informasjon eller på evner. Ulempen er sikkerheten. Det vil være mulig å bryte seg inn i bilen elektronisk. Da kan man overta og styre etter andre prioriteringer. Kidnapping av biler vil kunne bli en ny tyverivirksomhet.

Den fullstendige overvåkningen er en utfordring i forhold til personvernet. De innrapporterte dataene må derfor anonymiseres. For det er kort fra bilnummer til alle intime data som ligger i dataarkivet. Det skal benyttes for veiformål. Det skal ikke benyttes for personovervåkning.

Veteranbiler vil få større interesse. En Ford Mustang fra 1966 med V289 og fire trinns kasse er toppen av frihet.