FRYKT: Fanske og tyske selskaper som utvikler språkmodeller er redde for at AI Acts regler for store språkmodeller vil ødelegge europeerne muligheter for å ta opp konkurransen med de amerikanske. (Foto: Skjermdump)

Utfordringer for EUs AI Act

Frankrike, Tyskland og Italia er usikre på om de støtter at EUs AI Act skal gjelde for ChatGPT. Dermed har forhandlingene om AI Act stoppet opp.

Ifølge Euractive.com kan hele AI Act være i fare på grunn av nye meninger fra de tre store EU-landene Tyskland, Frankrike og Italia.

Etter planen lå det an til at forhandlingene kunne komme i mål innen 6. desember i år. Men så bremset det opp.

Frem til for en uke siden har språkmodeller av typen ChatGPT vært et sentralt forhandlingspunkt under utviklingen av EUs regulering av AI, AI Act.

Med fremveksten av ChatGPT har EU-politikere lurt på hvordan de best kan dekke denne typen AI i den kommende loven.

Rammer Open.Ai

Det har vokst frem en enighet blant EUs land å innføre regler for slike språkmodeller etter en slags trinnvis tilnærming, som å innføre strengere regler for de mest kraftfulle modellene, altså de som er ventet å større innvirkning på samfunnet.

Målet var å pålegge de strengeste forpliktelsene på dagens ledende leverandør av disse språkmodellene, altså amerikanske selskaper.

Dette har nå møtt økende motstand fra store europeiske land, spesielt Frankrike, Tyskland og Italia, som nå viser seg å gå imot enhver form for regulering av store språkmodeller.

Årsaken viser seg å være at en regulering av de amerikanske selskapene kan få en tilsvarende virkning på europeiske selskaper som forsøker å utvikle store språkmodeller for på den måten å ta opp konkurransen med Open.Ai og Google på dette området.

Denne hindringen ønsker man å unngå.

Nytt møte

Både Tyskland og Frankrike merker presset fra selskaper i sine land, som franske Mistral og Tyske Aleph Alpha.

Hvis det ikke oppnås noen enighet om avtalen i desember, mangler EUs spanske ledelse grunnlag for å fortsette arbeidet med loven før perioden går ut ved nyttår. Den kommende belgiske ledelsen av EU vil da kun ha uker til å samle de løse trådene i arbeidet før Europaparlamentet oppløses for EU-valgene i juni neste år.

Det skal være nye møter om dette i EU fredag 17. november.