TVERRFAGLIG: Det nye forskningssenteret ved UiA samler forskere innen kunstig intelligens med fokus på maskinlæring, medisin, industri og filosofi. Rektor ved UiA forventer at AI blir et viktig satsningsområde for universitetet framover. (Foto: UiA/Marie Rosenborg Wadahl)

Utfordrer Google og IBM

Nytt forskningssenter for kunstig intelligens åpner i begynnelsen av mars.

Publisert Sist oppdatert

Den 2. mars åpner Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved Universitetet i Agders (UiA) avdeling i Grimstad. Dette skjer på bakgrunn av at UiA i over ti år har vært aktive på AI-området, og kan vise til resultater innen kunstig intelligens og hvordan den kan brukes til daglig.

Ambisjon er å bli et forskningssenter i det internasjonale toppsjiktet, og i presentasjonen av senteret kan vi lese at CAIR skal «angripe uløste problemer og skyve grensene for forskningen i jakten på superintelligens».

Opp mot gigantene

Det er ingen tvil om at de som er ledende innenfor kunstig intelligens i dag – i alle fall når det kommer til praktiske anvendelser – er de kommersielle amerikanske it-gigantene. Det er også disse lederen for det nye senteret, professor Ole-Christoffer Granmo, peker ut som målestokken og sammenligningsgrunnlaget for senterets aktivitet:

– Google og IBM er verdens beste på kunstig intelligens, og ambisjonen vår er at vi skal operere i samme sfære og utfordre dem, sier han i en pressemelding. Granmo er blant Norges fremste forskere på kunstig intelligens og har også hatt stort gjennomslag på feltet internasjonalt. Han skal lede CAIR sammen med nestleder og førsteamanuensis Morten Goodwin.

Superintelligens

Ved oppstarten kommer senteret til å samle 13 forskere som tidligere har jobbet med de samme teknikkene, men på ulike fagområder. Samlokaliseringen gjør at forskerne nå kan jobbe sammen for å utvikle helt nye konsepter innen kunstig intelligens.

Samtidig er også to filosofer knyttet til senteret for å problematisere etiske spørsmålsstillinger – for eksempel hvordan selvkjørende biler skal forholde seg i ulykker.

Målet er å lage algoritmer som løser intellektuelle oppgaver bedre enn mennesker – såkalt superintelligens, kan vi lese i pressemeldingen.

Tre områder

Forskingen ved CAIR kommer i utgangspunktet til å konsentrere om tre disipliner innen fagområdet kunstig intelligens: maskinlæring, resonnering og kunstig språk.

Maskinlæring definerer CAIR som området der datamaskinene selv eksperimenterer, utforsker og lærer av feilene sine. Dette kommer til anvendelse på for eksempel maksimering av inntektene i kraftproduksjon, eller innen medisinsk rådgivning.

I resonnering tar datamaskinen til seg store mengder informasjon, og trekker ut kunnskap eller vitenskapelige modeller fra dataene. Anvendelsene kan for eksempel være helse eller vær.

Bruk av naturlig språk er det siste satsningsområdet. Det handler om å ha dialog med datamaskiner ved hjelp av naturlig språk. Anvendelsene kan være å lese og forstå tekst på sosiale medier, eller intelligente chat-roboter som samler inn kunnskap ved hjelp av maskinlæring.