AI: Mange bibliotek ønsker å aktualisere AI og dens samfunnsrelevans, blant annet Jevnaker Folkebibliotek. Illustrasjonsfoto av Bibliotekleder på Jevnaker Folkebibliotek, Guro Skretteberg, i valgdebatt med partienes førstekandidater på biblioteket 17. august 2023 (gjengitt med tillatelse fra bibliotek og fotograf). Foto: Siv Storløkken, Jevnaker kommune
AI: Mange bibliotek ønsker å aktualisere AI og dens samfunnsrelevans, blant annet Jevnaker Folkebibliotek. Illustrasjonsfoto av Bibliotekleder på Jevnaker Folkebibliotek, Guro Skretteberg, i valgdebatt med partienes førstekandidater på biblioteket 17. august 2023 (gjengitt med tillatelse fra bibliotek og fotograf). Foto: Siv Storløkken, Jevnaker kommune

AI trender for Fritt ord-søkerne

– Kunstig intelligens er det temaet som aller mest går igjen i søknadsbunken i år, sier Oskar Kvasnes.

Støtten på til sammen 2 395 000 kroner er det nest høyeste beløpet siden Fritt Ord begynte med bibliotekutlysninger i 2008.

– Det var mange gode søknader i år, og det er vi glade for, sier Oskar Kvasnes i Fritt Ord i en pressemelding. 

Fritt Ord ser økt aktivitet og flere søknader etter en liten nedgang i korona-årene. Mange prosjekter presenterer konkrete serier med nye norske sakprosautgivelser, og ikke overraskende er AI er det temaet som går mest igjen i bunken.

Behov for kunnskap

Fritt Ord utlyste i 2023 for 16. år på rad tilskudd til formidling av nye bøker i norske bibliotek. Temaet var ny norsk sakprosa, og hvert tilskudd er på kr 60 000. 

Av 76 søknader er det 40 som har fått innvilget støtte. 

– Vi har registrert et ønske om og behov for mer kunnskap om temaet kunstig intelligens, både hos lånere og ansatte. Med lanseringen av ChatGPT og tilsvarende språkmodeller fikk mange av oss et sterkt behov for å forstå hva kunstig intelligens egentlig er. Mange opplever nok dette som et tema som er litt fjernt for mange, og som veldig plutselig kom over oss, sier Vegard Pettersen i Indre Østfold-bibliotekene.

Vi har registrert et ønske om og behov for mer kunnskap om temaet kunstig intelligens.

Vegard Pettersen i Indre Østfold-bibliotekene

Han mener temaet er spesielt relevant for bibliotekarer som har informasjonsarbeid og kildekritikk som fag, og at kunstig intelligens potensielt kan føre til et «teknologisk klasseskille».

EU-regulering under lupen

Også Risør bibliotek vil diskutere AI. Regulering er tema når de skal holde arrangementet «Kunstig intelligens – kan den temmes?», der blant annet EUs forsøk på ny lovgivning blir diskutert.

– Vi håper å skape rom for opplyste samtaler både om den enkeltes daglige kontakt med denne teknologien og om store internasjonale aktører, sier biblioteksjef Anita Vestervik. 

Lokalbeboer Steinar Nielsen, journalist og tidligere redaktør i NRK, har blitt invitert til å lede samtalene. Nielsen har bidratt til å lede debatter og drive bokbading på flere av Agders folkebiblioteker.

– Bibliotekene er viktige arenaer, og de bidrar både til folkeopplysning og til inkludering, sier Nielsen. 

Viktig formidling

Arendal bibliotek har huket tak i Morten Goodwin, forfatter av «AI: myten om maskinene», til å holde foredrag om AI og svare på spørsmål fra salen. Til vanlig er han professor ved Universitetet i Agder og nestleder for Centre for Artifical Intelligence Research. 

– Når vi søker Fritt Ord, pleier hele personalet å spille inn forslag til tema og boktitler, og i år ble kunstig intelligens nevnt av flere. Men vi synes det er viktig at alle sider belyses, også positive. Det er mest de negative og skremmende som får plass i media, men vi trenger også å lære om alt det flotte som KI kan bidra med, sier  arrangementsansvarlig på biblioteket, Kristin Johanne Havstad.

Også Jevnaker folkebibliotek ønsker å invitere Morten Goodwin, til en foredragsserie om hvordan teknologi og AI påvirker livene våre og former samfunnet. Inga Strümke, som har vært hyperaktuell med boka Maskiner som tenker, står også på listen over forfattere biblioteket ønsker å invitere.