DEBATT:

SKYREISEN: Veien til skyen kan være komplisert for mange. Artikkelforfatteren mener et digitalt kompetansesenter kan være et nyttig verktøy. (Foto: Istock)

Trenger bedriften et digitalt kompetansesenter?

For å være helt ærlig trenger ikke alle et digitalt kompetansesenter – eller et CCoE som det heter på dataspråket – for å komme seg til skyen. Men det hersker liten tvil om at det for mange er et svært nyttig verktøy.

Publisert Sist oppdatert

Enkelt forklart er et Cloud Center of Excellence et kompetansesenter hvor bedrifter utvikler og optimaliserer nye skyløsninger, fremmer beste praksis og tilegner seg ny kompetanse. Med andre ord et team med ansvar for å utvikle beste praksiser og styringsmekanismer for skyen. Hvilket ofte er en del av nøkkelen til suksessfull transformasjon.

Men hvilke virksomheter er det som egentlig trenger CCoE? Styrende her er organisasjonens spesifikke behov, utfordringer og målsetninger relatert til reisen den skal på. Noen har synlige CCoE-kart, mens andre bare har en gruppe mennesker som er involvert og som er ansvarlige for å ta beslutninger om skyen.

Men når bør egentlig bedriften vurdere et CCoE? Den største utfordringen med overgangen til skyen er sjeldent teknologien. Derimot kan menneskene være det. Ofte møter jeg kunder som sier at skymigrasjonen har stoppet opp på grunn av usikre ansatte. Skyen er et nytt territorium som skaper mye forvirring. I tillegg til god forankring og felles kommunikasjon fra ledelsen, er et CCoE et godt verktøy for å formidle kunnskap, roe bekymringene, gi tydelig informasjon og tilby nødvendige ferdigheter for en vellykket migrasjon.

Selv om det begynner som et midlertidig team er målet å spre skykompetansen til hele it-organisasjonen.

RÅDGIVER: Joachim Tuft er nordisk transformasjonsrådgiver i AWS. (Foto: AWS)

Mangel på tid er også for mange bedrifter en utfordring. Felles for bedriftene jeg møter og som lykkes med overgangen, er et tydelig felles mål forankret til topps. Dersom det likevel er vanskelig å få til på grunn av at de daglige oppgavene spiser opp tiden, vil et CCoE komme til unnsetning ved å utelukkende fokusere på migrasjonen. En annen utfordring er mangelen på veikart. I begynnelsen av en migrasjon må det tas mange tekniske og forretningsmessige beslutninger. Et CCoE har ekspertisen som kreves for de innledende stegene for et solid skyreisegrunnlag. Det handler om å etablere det vi i AWS kaller for en sikker landingssone.

Et annet spørsmål er om et CCoE er midlertidig eller permanent? Selv om det begynner som et midlertidig team er målet å spre skykompetansen til hele it-organisasjonen. Etter hvert vil de fleste i teamet ha kompetanse, og kompetansesenteret vil gradvis smelte sammen med resten av organisasjonen. Det du absolutt ønsker å unngå er å opprette en permanent silo for skyrelaterte oppgaver.

Det er flere typer styring av IT, eller Governance som vi liker å kalle det. En av dem er styring av investeringer, prioriteringer, utgifter og prosjektovervåking. Hvilket ikke er et CCoE sitt ansvar. Derimot spiller det en stor rolle for styringen av samsvar, standarder og sikkerhet. Samtidig er det viktig å påpeke at det det meste av Governance i skyen bør være automatisert og virke som en muliggjører for alle som bruker skyen.

Et CCoE bidrar til å utvikle beste praksiser og verktøy for teamene som skal bygge funksjonalitet i skyen. For eksempel å definere verktøykjeder for CI/CD, etablere overvåkning, implementere sikkerhetskontroller og policyhåndhevelse i skyen og ta innledende beslutninger om kostnadsstyring. Et eksempel kan være det vi i AWS kaller «Reserved Instances» for applikasjoner som kjører over lang tid og implementering av automatisert nedstengning av utviklingsmiljøene i helgene for å spare kostnader.

Et annet spørsmål er nå et CCoE ikke er nødvendig og hvilke funksjoner som vil fortsette i andre deler av IT-organisasjonen? Mens et CCoE kanskje bruker noe innledende tid og arbeid på å tilby en selvbetjeningsplattform som DevOps-team kan bruke til å lage og levere programvaren, vil dette ansvaret på sikt bli en del av en større ingeniørorganisasjon – gjerne kalt Platform Engineering. Større og mer komplekse migrasjoner vil ofte være avhengig av et prosjektledelseskontor som anbefales å holdes adskilt fra et CCoE – primært av kulturelle årsaker. Et CCoE bør være en hjelper og muliggjører – ikke en kontrollerer.

Digitale transformasjoner krever koordinering på øverste nivå i organisasjonen. Ikke selve skymigrasjonen, men den bredere transformasjonen som innebærer å gjenoppfinne virksomheten som et digitalt selskap og for å gjøre kulturelle endringer på tvers av organisasjonen. Noe som ikke er et CCoE-ansvar ettersom det krever involvering fra toppledelsen. Dette bør derfor være en uformell styringsmekanisme.

Mange bedrifter sliter med å komme i gang med overgangen til skyen. Hvilket ofte skyldes at prosessen låses fast i lange analysefaser som oppleves som nødvendig ved oppstart. I AWS råder vi kundene til å komme raskt i gang og løse analysen parallelt med at «tærne dyppes i vannet» for første gang. Det bør være en enkel og mindre kritisk applikasjon som likevel gir ledelsen og organisasjonen konkrete bevis på fordelene med skymigrasjonen. Denne piloteringen er første steg i dannelsen av rammen av det som senere skal bli det fullverdige CCoE-teamet.

Etter hvert som kunnskapen om skyen øker, kan man påbegynne og besvare det det viktigste spørsmål. Hvorfor skal vi til skyen, og hva skal oppnås? Det kan være ulike drivere som kostnadsbesparelser og effektivitet. Men det underliggende bør også være at det skal leveres verdi til kundene – raskere og med økt frekvens. Basert på dette kan kompetansesenteret utvikle et veikart og en handlingsplan med korte og langsiktige mål, samt identifisere nødvendige ressurser.

Med andre ord er et CCoE et kraftig verktøy for å overvinne vanlige utfordringer relatert til skymigrasjonen. Husk at funksjonen gradvis vil smelte sammen med den bredere it-organisasjonen, og tenk praktisk og fokuser på utfordringene som må løses. Et annet interessant tema er transformasjonen sentrert rundt AI og data. Alle bedrifter bør vurdere hvordan denne ekspertisen skal håndteres ettersom AI er så nytt. Et CCoE kan være nøkkelen til suksess i skyen og i den digitale tidsalderen.