NY SATSNING: Fra venstre er John Markus Lervik, Sigve Brekke og Øyvind Eriksen, som representerer eierne av Omny, det nye programvare- sikkerhetsselskapet som er etablert. (Foto: Martin Fjellanger)

Omny: ny satsning fra Telenor, Aker og Cognite

Kjempene etablerer et programvare-sikkerhetsselskap rettet mot industri og operasjonell teknologi.

– Telenor har sikkerhetsekspertise og et markedsapparat, sier konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, i en pressemelding.

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, er også positiv til samarbeidet:

- Aker har industriell kunnskap, og Cognite har spisskompetanse på software og innovasjonskraft, sier han.

Med en av Norges største it-sikkerhetsoperasjoner, ber flere av bedriftskundene oss om bistand for også å sikre operasjonell teknologi.

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor

Med nyetableringen Omny vil selskapene fylle et tomrom i markedet for cybersikkerhet – et stort udekket behov for programvare som forebygger dataangrep og sikrer bedriftenes operative virksomhet.

Sikre data

– Med en av Norges største it-sikkerhetsoperasjoner, ber flere av bedriftskundene oss om bistand for også å sikre operasjonell teknologi. Tjenestene Omny utvikler vil ytterligere forsterke vår evne til å levere helhetlige sikkerhetstjenester på tvers av it og operasjonell teknologi, sier Brekke.

Behovet for å sikre data og informasjon i skytjenester vokser raskt. Digitalisering og kobling av maskiner på nett (IoT) gjør virksomheter mer effektive, men også mer sårbare overfor trusselaktører. Det vokser frem et betydelig marked for løsninger som skal forhindre digitale sabotasjeangrep mot bedrifter og produksjon som er koblet til internett og kontrollsystemer.

Internasjonale ambisjoner

Omny vil utvikle programvare som bidrar til å sikre industribedrifter og kritisk infrastruktur, som for eksempel olje- og gassproduksjon, strømforsyning, offentlige virksomheter og sykehusdrift.

Produktet vil utvikles i tett samarbeid med pilotkunder innenfor industrisektoren, og vil bruke Cognites dataplattform, Cognite Data Fusion, som grunnlag. Cognite Data Fusion hjelper industribedrifter med å samle og koble sammen store mengder data, slik at de kan overvåke trender og forbedre driften. Innen cybersikkerhet skaper dette muligheter for å forhindre angrep og ta datadrevne beslutninger for å begrense skaden og opprettholde kritiske funksjoner.

Selskapet vil lansere et kommersielt produkt til det norske bedriftsmarkedet i 2023 gjennom Telenors salgsorganisasjon. I løpet av 2024 er ambisjonen å lansere produktet internasjonalt.

Naturlig forlengelse

Endelige eierandeler i Omny vil være Telenor 50 prosent, Aker 44,2 prosent og Cognite, som har utviklet programvaren så langt, 5,8 prosent.

– Omny er en naturlig forlengelse av Akers satsing på vekstområdet industrielle softwareselskaper utgjør. Det er betryggende å ha med Telenor, som har en unik forståelse av avanserte trusselaktører og lang erfaring med å beskytte kritisk infrastruktur, sier Eriksen.

Sigve Brekke og Øyvind Eriksen går inn i styret, og det er satt i gang en prosess for å ansette daglig leder. Fra starten vil Omny ha 15 medarbeidere, og i løpet av ett år er planen å ekspandere betydelig. Transaksjonen skal godkjennes av Konkurransetilsynet i Norge og Danmark, noe som forventes i annet kvartal 2022.