OMSETNING OPP, ANSATTE NED: Telenor har nå under halvparten av de operatøransatte i Norge. (Arkivfoto)

9000 operatøransatte i Norge

Det er vel 9000 ansatte hos norske teleoperatører. Omsetningen går opp, men antall ansatte går ned. Telenor har nå bare ca. 44 prosent av de operatøransatte.

Publisert Sist oppdatert

Ser vi på antall ansatte går det rakt nedover med norsk telebransje. Norske teleoperatører beskjeftiger nå samlet direkte bare vel 9.200 ansatte etter et anslag Telecom Revy har gjort med sikre tall fra de største aktørene. Samtidig går omsetningen kraftig opp. Uten at vi har kunnet måle produktivitetsveksten i norsk telebransje, er det utvilsomt slik at omsetningen per ansatt går kraftig opp.

I fjor omsatte hver ansatt i Teliasonera for hele ni millioner kroner i snitt. Tallene varierer i så måte enormt etter hvordan virksomheten er skrudd sammen. De to ansatte i Sola Bredbånd omsatte for eksempel for 12 millioner hver. Tallene blir aldri helt sammenliknbare fordi det er ulikt hvor mye støttefunksjoner som er satt ut.

Snart bare kjernen igjen

Da Telenor ble aksjeselskap hadde de 11.000 ansatte i Norge i tjenesteproduksjon og i tillegg 3.500 ansatte i sitt installasjonsfirma. Det siste ble til Bravida og i dag er nesten all installasjonsvirksomhet i bransjen outsourcet i egne selskaper.  Telenorkonsernet har nå 33.000 ansatte, men altså bare 4.100 i Norge. Og det er ikke bare installasjon som er satt ut. Det er ikke få som jobber for Telenor i India og Accenture for eksempel.  Derfor er ikke tallene på noen måte sammenliknbare. I Telenor får vi opplyst at de nå har 75 innleide konsulentårsverk mot 115 i fjor.

Nylig oppga Toril Nag at Altibox-felleskapet sysselsetter 1.500 ansatte. Men da er alskens innleide støttefunksjoner tatt med. Direkte ansatte anslås av oss til ca. 800 ansatte i Altibox-felleskapet med en anslått omsetning på 3,1 milliarder i fjor. Her foreligger ikke regnskapene ennå, men basert på 2014-tall framskrevet basert på 42.500 i kundevekst i fjor, vil Altibox-felleskapet omsette for over tre milliarder i 2015. Største enheter er Altibox og Viken Fiber. Også sistnevnte nærmer seg nå å være en milliardbedrift. 

Hvor mange arbeidsplasser skaper så teleoperatørene? Basert på antall ansatte er det grunn til å tro at bransjen sysselsetter nesten like mange utenfor – i kundeservice, installasjon, rådgivning, teknisk support m.m. I tillegg til det igjen kommer leverandørene der Cisco og Huawei er de største i Norge.

Samlet er det dermed åtte milliardbedrifter blant norske teleoperatører.

Både Teliasonera og Get/TDC oppgir at de har ca. 1.000 ansatte.  Ice har også t.t 45 innleide konsulenter. Nextgentel sine tall er anslått av oss.

Det samme er Andre som omfatter 70-80 aktive operatører. De som er i Altibox-samarbeidet elller spesifisert her. 

Selskap  

Ansatte

Omsetning 2015

Telenor

 

4100

26,5

Teliasonera

 

1000

9,2

Get/TDC

 

1000

3,7

Altibox ink. 35 partnere

800

3,1

Broadnet

 

400

1,2

Ice

 

100

0,6

Phonero

 

185

1,1

Nextgentel

 

200

1,3

Eidsiva

 

135

0,4

Enivest

 

42

0,1

Andre operatører

1200

 

Totalt

 

9162

47,2

 

Omsetningen og antall ansatte for Telenor, TeliaSonera, Get/TDC og Nextgentel baserer seg på avgitte regnskapstall for 2015. De øvrige er anslått av Telecom Revy.