SJEFSBYTTE: Etter syv måneder i sjefsstolen for AV-selskapet Kinly overlater Odd Sverre Østlie roret til Magnus Ekerot. (Foto: Kinly)

Ny sjef i Kinly

Etter syv måneder i sjefsstolen for AV-selskapet Kinly overlater Odd Sverre Østlie roret til Magnus Ekerot.

Ifølge en pressemelding om lederbyttet i Kinly vil Magnus Ekerot ta over oppgaven som administrerende direktør for Odd Sverre Østlie.

Avedon Capital Partners stod for oppkjøpet av nederlandske VisionsConnected og norske Viju som formelt fusjonerte 6. februar til Kinly.

Kinly satser på samhandling ved å tilby fysiske og digitale møterom som en tjeneste. Målet er både å gjøre det enklere og mer effektivt for kundene å holde møter.

Fra Mobotix

Ekerot kommer fra stillingen som administrerende direktør i videoovervåkningsselskapet TKH Security Vision Group. Ekerot har erfaring innen sikkerhet, video og kunstig intelligens, kombinert med å ha ledet vekstselskaper i USA, Asia og Europa.

– Svært sjeldent får man muligheten til å lede et selskap der både dine profesjonelle og personlige ambisjoner forenes med selskapets historie, visjon, mennesker, teknologi og markedssituasjon - dette er en slik situasjon. Jeg ser virkelig frem til å lede Kinlys vekst i årene fremover, sier Magnus Ekerot.

Odd Sverre Østlie ledet Viju fra januar 2014 til fusjonen med VisionsConnected i september 2017. Deretter har han ledet fusjonsprossen, og det ny selskapet som fikk navnet Kinly. Ifølge pressemeldingen skal Østlie over i en ny nøkkelrolle i et annet selskap.