HELSE-IT: Norsk Helsenett oppretter tjenestesenter og får ansvar for anskaffelser, ikt og informasjonsforvaltning og arkiv for helseforvaltningen i Norge. (Illustrasjonsfoto: Darko Stojanovic/Pixabay.com)
HELSE-IT: Norsk Helsenett oppretter tjenestesenter og får ansvar for anskaffelser, ikt og informasjonsforvaltning og arkiv for helseforvaltningen i Norge. (Illustrasjonsfoto: Darko Stojanovic/Pixabay.com)

Regjeringen oppretter tjenestesenter

Tredelt konsernmodell skal sikre it-tjenester i helseforvaltningen.

Helsedirektøratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført utredning om en konsernmodell for administrative tjenester i norsk helseforvaltning. Målet er å effektivisere og redusere ressursbruk på administrative oppgaver, samt tilrettelegge for kompetansemiljøer og kompetanseheving.

Regjeringen har ut av dette besluttet å etablere en tredelt konsernmodell som vil omfatte alle etatene i helseforvaltningen.

Norsk Helsenett (NHN) skal etablere et sentralt tjenestesenter, og får ansvar for anskaffelser, ikt og informasjonsforvaltning og arkiv. I utgangspunktet skal det nye tjenestesenteret etableres i Oslo-området, men det vil også vurderes om deler skal leveres fra Tronsheim, Tromsø og Svalbard. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med etatene som berøres.

- Oppgaven er både stor og krevende, men jeg har tro på at vi skal lykkes, sier Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett i en melding.

Når det gjelder de to andre leddene i modellen, får Helsedirektoratet ansvar for å levere HR-tjenester, mens Direktoratet for økonomistyring får ansvar for lønn, regnskap og reiseadministrasjon.