MACWORLD

(Foto: Istock)

Apple svarer på EU-kritikken

EU kunngjorde nettopp sin foreløpige innstilling på at Apple bryter med Digital Markets Act

Publisert Sist oppdatert

EUs kunngjørelse kom den 24. juni, og setter opp påstand om at Apples AppStore bryter med konkurranselovningen i Digital Markeds Act (DMA) ved at selskapet ikke åpner for at andre utviklere fritt kan styre kunder over på egne - og tredjeparts - kanaler for videre transaksjoner. 

Dette er den såkalte anti steering-bestemmelsen.

I tillegg planlegger EU-kommisjonen å granske den såkalte kjerneteknologi-avgiften ("Core Technology Fee") som Apple tenker å innkreve for store volum av app-distribusjoner (med unntak av gratis-apper) i tredjeparts-kanaler der utviklere (med eventuelle partnere) velger å distribuere - og ta seg betalt for - apper utenom den offisielle AppStore.

EUs påstand er at Apples nye OS- og plattformløsninger som tilbys innen EUs markedsområde ikke er i samsvar med lovgivers intensjon, og dermed ikke sikrer fri konkurranse. 

Det er spesielt de store teknologi-selskapene, av EU kalt portvoktere, som bestemmelsene retter seg mot. Disse, ved siden av Apple, er Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta og Microsoft.

EU vil komme med en endelig kjennelse i mars til neste år.

Satt litt på spissen kan det synes som om Apple tenker det er både rett og rimelig at også utviklere som ønsker å omgå Apples betalingsløsning og distribusjonskanal betaler en andel for å kompensere for tilgangen til dette markedet, samt for utviklingen og drift av AppStore. Og, på den motsatte siden, at det virker som om EU ønsker at Apple skal gi alle både fri - men ikke minst også kostnadsfri - tilgang til iOS-økosystemet av brukere. 

Apple, på sin side, svarer på kritikken på følgende vis:

"Throughout the past several months, Apple has made a number of changes to comply with the DMA in response to feedback from developers and the European Commission. We are confident our plan complies with the law, and estimate more than 99% of developers would pay the same or less in fees to Apple under the new business terms we created. All developers doing business in the EU on the App Store have the opportunity to utilize the capabilities that we have introduced, including the ability to direct app users to the web to complete purchases at a very competitive rate. As we have done routinely, we will continue to listen and engage with the European Commission.”