3D: Ta et dypdykk i den flytende nye designverdenen (Foto: Microsoft)

Microsofts nye designspråk

Microsoft Fluent Design System er utviklet for det fremtidige brukergrensesnittet mot digitale flater. Se videoen.

Publisert Sist oppdatert

Microsoft presenterte nylig byggeklossene i det som skal bli den visuelle referansen for den grafisk underliggende strukturen i digitale brukergrensesnitt.

Det hele er basert på vår tredimensjonale forståelse av den virkelige verden. 

Interface

Microsofts visjon for vår interaksjon og opplevelse av interfacet mellom menneske og maskin er en opplevelse basert på tredimensjonale strukturer og systemer, og representerer med dette et viktig skritt bort fra dagens fremherskende flate, todimensjonale design. 

iOS 7 og 2.5D

Det er interessant å se denne visjonen i sammenheng med Apples fornyelse av designretningslinjene og grafiske språk for iOS 7 - se til sammenlikning videoen nederst.

Microsofts designspråk baserer seg på følgende fire basiskomponenter:

  • Lys
  • Dybde
  • Bevegelse
  • Materialitet

Lys i det grafiske retter oppmerksomhet fra brukeren mot viktige hendelser og valg. Dybde skal etterlikne en naturlig måte å orientere seg på skjermen mellom ulike informasjonslag. Bevegelse skaper en dynamikk når informasjonen og bildene beveger seg mellom ulike stadier, mens materialer skal gi en antydning av noe håndfast og konkret, som også kan gi en gjenkjennelighet slik at det blir lettere å identifisere diskrete elementer på skjermen. 

AR/VR

Det vil bli interessant å se hvordan Microsoft selv implementerer dette både i nye versjoner av Windows og ikke minst i AR- og VR-opplevelser, der spesielt tredimensjonal orientering blir avgjørende for å motvirke fysisk ubehag. 

Du kan lese mer om Microsoft Fluent Design System her. Sjekk en promo-video nedenfor.