MACWORLD

Foto: Generert med kunstig intelligens DALL-E 3

Kan bli første selskap til å bryte DMA

FT melder at EU - som etterforsker Apple, Alphabet og Meta - kommer til å bøtelegge førstnevnte.

Publisert

EUs konkurranselovgivning Digital Markeds Act (DMA) har allerede satt sine spor i Apples økosystem.

Det er åpnet opp for tredjeparts AppStores, og dessuten også betalingsløsninger utenom Apples egen. 

Dette gjelder kun kunder i den Europeiske Unions landegrenser, og håndheves blant annet med geofencing. Endringene er implementert i operativsystemer for mobile enheter, først iOS og senere også iPadOS. 

Men selv etter disse tilpasningene er EU-kommisjonen ikke fornøyd, og spesielt ikke at det ble kjent at Apple uansett kommer til å ta en mindre prosentandel av omsetningen for tredjeparts-butikker i tillegg til et mindre gebyr for apper som har nedlasting i millionklassen. 

Dette for å kompensere for utgifter til drift og utvikling av Apples AppStore og bakenforliggende infrastruktur, samt tilgang til markedet som brukermassen representerer. Gratis-apper får dispensasjon for disse bestemmelsene.

At Apple kom til å provosere lovgiveren overrasker de færreste, og Apple har nok også vært forberedt på reaksjoner. Samtidig synes det som om selskapet faktisk er innenfor regelverkets ordlyd.

En viktig bestemmelse som Apple anklages for å bryte er den såkalt anti-steering-regelen som tilsier at de store portvokterne innen teknologi ikke skal forhindre fri konkurranse ved å nekte andre-part i å kunne lede kunder over på sine egne plattformer og løsninger. Les: Spotify.

Ifølge Financial Times vil det komme en kjennelse på et eventuelt DMA-brudd i løpet av de neste par ukene.