GPU: Grafikkort kommer på nett (Foto: webkit.org)

Apple forslår ny nettstandard for grafikk

WebGPU skal være et samlende overbygg for Direct3D 12, Metal og Vulkan.

Publisert Sist oppdatert

Apple foreslår å ta WebKit-utviklingen et logisk steg videre ved å implementere en standard for grafikk-akselerasjon via skjermkortet på nett.

Apple bidrar faktisk i en vesentlig grad til Open Source-miljøene, spesielt gjennom macOS og Webkit, rendrings-motoren som ligger til bunn for Mac-nettleseren Safari men også Google Chrome. 

Grafikkortet på nett

Dog registrerer man at de ulike teknologiene for grafikk-akselerasjon ikke er samlende og på kryss av plattformer for fremvisning av grafikk på nett, og det ønsker Apple å gjøre noe med. 

Ved å introdusere et forslag til en ny standard kalt WebGPU lanseres et programvarelag på toppen av underliggende teknologier som Metal fra Apple, Direct3D fra Microsoft samt Vulkan. Planen er at dette skal gi større gevinster enn man har klart å høste av adresseringen av teknologier som OpenGL og WebGL. 

WebGPU vil dra nytte av regnekraften som sitter i grafikkortene og kjernene, som har fått økt aktualitet gjennom blant annet ved parallellisering.

Det gjenstår å se hvilken mottakelse forslaget får fra andre deltakere som Chrome, EDGE, Firefox.

Via webkit.org