Foto: Apple
Foto: Apple

Kritisk sikkerhetsoppdatering for iOS

Oppdater til iOS 16.5.1 (a) og iPadOS 16.5.1 (a) omgående.

Publisert

Apple har publisert en kritisk sikkerhetsoppdatering for iOS og iPadOS 16.5.

Oppdateringen har betegnelse iOS 16.5.1 (a) og iPadOS 16.5.1 (a). 

Kritiske sikkerhetsoppdateringer leverer viktige sikkerhetsforbedringer mellom programvareoppdateringer. De nye kritiske sikkerhetsoppdateringene leveres kun for den nyeste versjonen av iOS og iPadOS– fra og med iOS 16.4.1 og iPadOS 16.4.1. 

Tidligere ble det publisert en tilsvarende kritisk oppdatering for 16.4.1(a).

Denne supportsiden hos Apple beskriver innholdet av oppdateringen. Oppdateringen fikser en feil i WebKit, Safaris underliggende teknologi, der nettsider kan utføre ikke-autorisert kode.