KANSKJE SLUTT: Kanskje blir denne byttet ut med en app i fremtiden. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Ny teknologi kan gi bedre drosjetilbud

En ny rapport ser på mulighetene for bruk av app-er i stedet for taksametre i fremtidens taxier.

Publisert Sist oppdatert

Ny teknologi endrer dagens drosjenæring og dette kan potensielt bidra til et bedre drosjetilbud. Det skriver Samferdselsdepartementet i en nyhetsmelding. 

I dagens taksameter stilles det krav til prisberegning som er basert på målinger foretatt underveis under drosjeturen. Dette utfordrer forretningsmodeller der prisen beregnes på andre måter. Et fysisk taksameter medfører dessuten en kostnad som kan hindre at flere etablerer seg i drosjenæringen, heter det i meldingen.

– Ny teknologi kan legge til rette for nye forretningsmodeller. Det kan føre til nye og billigere drosjetjenester. Ikke minst har forbrukerne en forventning om at ny teknologi tas i bruk. Da er dert viktig at vi henger med i reguleringen for å utnytte mulighetene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), på Regjeringens sider.

På høring

Justervesenet fører i dag tilsyn med taksametre og har ledet arbeidet med å utrede muligheter for fastsette krav til såkalt «digital kontrollutrustning», som for eksempel app-er. Rapporten anbefaler at det åpnes for alternativer til taksameter.

Det er Justervesenet som fikk i oppdraget av Nærings- og fiskeridepartementet med å utrede alternativer til taksametre. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Skatteetaten, Pasientreiser Helseforetak og Samferdselsdepartementet som har ansvar for drosjereguleringen.

Forslaget vil bli sendt på høring før det tas beslutning.