KODEKNEKKER: De bedriftene som knekker koden for bruk av generative AI-modeller vil få store konkurransefordeler foran de som ikke gjør det. (Foto: Istock)

BCG: Folk bruker ChatGPT feil på jobb

Funn konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) har gjort viser at folk ikke stoler på ChatGPT der den kan tilføre enorm verdi, og har full tillit på områder der teknologien ikke er kompetent.

Studien deres er gjennomført ved bruk av 750 av selskapets egne konsulenter internasjonalt som prøvekaniner. Målet målet var å se hvordan folk bruker ChatGPT på jobb i næringslivet.

– Vi gjennomførte eksperimentet med støtte fra en gruppe forskere fra Harvard Business School, MIT, Wharton School, samt University of Warwick. Med mer enn 750 BCG-konsulenter over hele verden som deltakere, er dette den første studien som tester bruken av generativ AI i en profesjonell sammenheng, der man også har gjort oppgaver som gjenspeiler hva ansatte gjør hver dag. Resultatene har kritiske implikasjoner på tvers av bransjer, skriver de i studien fra september i år.

Best uten redigering

Undersøkelsen viser blant annet at rundt 90 prosent av deltakerne forbedret egen ytelse når de brukte den generative AI-modellen ChatGPT-4 til kreativ idédugnad. Dette er et område som ligger godt innenfor AI-modellenes kompetanse. Folk presterte samtidig best når de ikke forsøkte å redigere ChatGPT-4s resultater.

– Når folk arbeidet med forretningsproblemløsning, en oppgave som ligger utenfor verktøyets nåværende kompetanse, tok mange deltakere ChatGPT-4s villedende resultat for god fisk. Deres prestasjon på dette området var 23 prosent dårligere enn de som ikke brukte verktøyet i det hele tatt, skriver artikkelforfatterne.

Selv kaller BCG-konsulentene funnene som et bekymringsfullt paradoks, og at det har store innvirkninger på hvordan næringslivet kan gjøre nytt av ChatGPT i hverdagen.

Lurt å knekke koden

– De nøyaktige effektene vi har avdekket vil være forskjellige i ulike sammenhenger, men funnene våre peker på at vi står overfor et avgjørende beslutningsøyeblikk for ledere på tvers av bransjer. De må tenke kritisk på arbeidet organisasjonen deres gjør og hvilke oppgaver som kan dra nytte av eller bli skadet av generativ AI, skriver de.

– Lederne må nærme seg bruken av generativ AI som en endringsledelsesinnsats som omfatter datainfrastruktur, grundig testing og eksperimentering, og en omlegging av eksisterende talentstrategier. Kanskje viktigst av alt må ledere kontinuerlig evaluere beslutningene sine etter hvert som generativ AIs kompetanseområde utvikler seg, legger de til.

De viser samtidig til at bruk av denne typen teknologi vil skape store konkurransefordeler for selskaper som knekker koden for hvordan man skal ta dette i bruk.