FELLES LØSNING: Gjennom samarbeidet med Tieto vil alle departementene få Public 360° som løsning for sak og arkiv. (Foto: Tieto)

Departementene velger Tieto som leverandør av nytt kjernesystem

Skal bidra til å realisere Regjeringens mål om felles ikt-system for statsforvaltningen.

Publisert Sist oppdatert

Vi er eneste leverandør innenfor vårt felt som leverer sak- og arkivsystemer til offentlige kunder i alle de nordiske landene. Det skriver programvare- og tjenesteleverandøren Tieto i en pressemelding. 

Departementsfellesskapet, som består av Statsministerens kontor, departementene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, har valgt Tieto som leverandør av nytt sak- og arkivsystem. Løsningen skal bidra til å realisere Regjeringens mål om felles ikt-system for statsforvaltningen, og avtalen innebærer leveranse av it-løsninger med implementering og vedlikehold for en periode på 6 + 4 år.

Public 360°

Anskaffelsen er et ledd i gjennomføringen av Regjeringens strategi om en helhetlig ikt-løsning for departementsfellesskapet, som i dag har ulike systemer. Gjennom samarbeidet med Tieto vil alle departementene få Public 360° som løsning for sak og arkiv.

– Tieto leverer allerede Public 360° til kunder med veldig høye sikkerhetskrav. Slike kunder utfordrer oss som leverandør av sikkerhetssystemer og sørger for at vi ligger i forkant, sier Daniel Thafvelin, kunde og salgsdirektør 360° hos Tieto.

Ifølge Tieto vil Public 360° åpne for høy grad av automatisering og fleksibilitet. For fremtiden gjør lik bruk av samme system det mulig å raskt endre og innovere saksbehandlingsprosessene for alle, skriver de i meldingen.

Nordisk kundebase

Departementene fokuserte på løsningenes brukervennlighet under evalueringen. Det var viktig for departementene at løsningen støttet universell utforming og at Tieto samarbeider med Blindeforbundet.

Tieto tilbyr samarbeid med overføring av ideer og løsninger på tvers av landene, og leverer blant annet til Regeringskansliet i Sverige, Folketinget i Danmark og den finske regjeringen.

– Dette er et utrolig spennende oppdrag for oss. Tieto ser frem til å bistå departementsfelleskapet med å digitalisere forvaltningen slik at mer tid og ressurser blir tilgjengelig for virksomhetsstyring og strategisk arbeid. På sikt vil dette være med å legge grunnlaget for den fremtidige velferdsstaten. Mer velferd for mindre ressurser, sier Thafvelin.