FORSINKET: Avdelingsleder Dag Frølich i Atea og assisterende rådmann Anna Wellekan i Bodø kommune kunne et drøyt år forsinket undertegne it-avtalen verdt opp mot 288 millioner kroner. (Foto: Atea)

Tapte i retten, blir ett år forsinket​

En konflikt mellom Bodø kommune og ikt-leverandøren Itet gjorde at Atea måtte vente ett helt år før de ble leverandører av ikt-tjenester til Bodø kommune.

Publisert Sist oppdatert

Omsider har Atea signert avtale med Bodø og 11 øvrige kommuner i regionen knyttet til it-infrastruktur og tjenester. Dette skjedde ett år etter at tildelingen ble gjort. Forsinkelsen beror på en konflikt mellom Bodø kommune og den tidligere leverandøren Itet.

På tampen av 2015 ble Bodø kommunes ikt-leveranser innen driftstjenester og utstyr lagt ut på anbud. Mens Itet, som har vært medleverandør av ikt-tjenester til kommunen i ti år, leverte et anbud på 97,9 millioner kroner vant Atea anbudet med 71,8 millioner kroner.

Itet på sin side mente det ble gjort flere feil i gjennomføringen av konkurransen, og innga begjæring om midlertidig forføyning til Salten tingrett den 13. november. Ifølge Bødø nu krevde selskapet at kommunen stanset kontraktsinngåelsen med Atea inntil retten hadde sagt sitt.

Mandag 2. Januar avslo Salten tingrett sin dom. Den gikk ikke i Itets favør. I dommen skriver de at begjæringen ikke tas til følge. Itet dømmes samtidig til å betale Bodø kommunes saksomkostninger, til sammen 784.699 kroner pluss renter og omkostninger.

Ett år forsinket

Dagen etter at Salten tingrett avslo Itets begjæring signerte Atea og Bodø kommune avtalen. Den første tildelinga ble gjort i desember 2015, og samarbeidet mellom partene er dermed over ett år forsinket.

Avdelingsleder for Ateas Bodø-kontor, Dag Frølich, er naturligvis glad for at avtalen nå endelig er i havn.

- En stor og spennende avtale for Atea. Vi har ressursene som kreves for å løse utfordringene kommunen står ovenfor, men vi vil likevel styrke staben med ytterligere fire-seks personer i løpet av våren, uttaler Frølich i en pressemelding fra Atea.

Bjørn Inge Furunes, ikt-sjef i Bodø kommune, er svært fornøyd med avtalen og er ifølge pressemeldingen fra Atea overbevist om at den vil heve driften av kommunen.

- Atea, Evry og Itet var leverandørene det stod mellom helt til slutt, og Atea trakk det lengste strået. Vi ser frem til en styrket digital tilværelse sammen med en spennende og god leverandør, sier Furunes.