SATSER PÅ KUNDESJEKK: Anders Bakken (t.v) og Finn Espen Gundersen (t.h.) gleder seg til å bli en del av BankID BankAxepts satsing på antihvitvasking og kjenn-din-kunde-tjenester, sammen med daglig leder i BankID BankAxept, Øyvind Westby Brekke. (Foto: BankID Bankaxept)

BankID kjøper opp selskap i kampen mot hvitvasking

BankID Bankaxept kjøper opp kundesjekk.no.

Kundesjekk.no, som spesialiserer seg på å forenkle kundekontrollen for såkalte rapporteringspliktige foretak under hvitvaskingsloven, blir nå en del av selskapets portefølje.

– Vi styrker tilbudet til bedriftene gjennom å tilby en Kjenn-din-kunde-tjeneste som er enkel å ta i bruk. Oppkjøpet betyr en økt satsing på antihvitvaskingstjenesten fremover, slik at vi kan bidra til å løse et økende samfunnsproblem, sier Øyvind Westby Brekke, leder for BankID BankAxept AS.

Innhenting og bekreftelse av kundeopplysninger er et sentralt fundament for å etterleve hvitvaskingsregelverket, og for å unngå å bli misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering.

– Vi ser at mange bedrifter har utfordringer med manuelle, tidkrevende prosesser for helt elementære oppgaver knyttet til kundekontroll. Dette gjelder særlig prosesser for innhenting og bekreftelse av opplysninger om kunden, der mange sliter med mangelfulle og lite effektive systemer, forteller Brekke.

Effektivisering

– Vår erfaring er at digitale støtteverktøy kan redusere tidsbruken betraktelig når de brukes riktig. Man får frigjort tid til kontroll og vurdering av de innhentede opplysningene, og den manuelle innsatsen kan i større grad rettes inn mot de vanskelige sakene, fortsetter Brekke.

Det totale markedet for rapporteringspliktige selskaper etter hvitvaskingsloven i Norge er på om lag 7000 selskaper og omfatter revisorer, regnskapsførere, advokater og alle finansforetak. Kundesjekk.no har i dag 400 kunder i Norge.

Det er Stavanger-selskapet Systor Vest som står bak Kundesjekk.no. Gründerne Finn Espen Gundersen og Anders Bakken tar med seg kundekontroll-tjenesten til BankID BankAxept i løpet av høsten, sammen med ytterligere fire medarbeidere i Kundesjekk. Oppkjøpet innebærer også at BankID BankAxept får en ny lokasjon i Stavanger.