MENNESKELIG ASPEKT: Direktør i Computas, Rune Hagbartsen, og CYBR-direktør Mohammed Awais Aziz ser frem til å jobbe sammen for å øke bevisstheten rundt den menneskelige delen av cybersikkerhet. (Foto: Computas)

Vil utbedre den største sikkerhetstrusselen for en bedrift: de ansatte

Computas og Cybr inngår samarbeid for å bedre ansattes sikkerhetsforståelse.

– Undersøkelser viser at så mange som 90 prosent av alle vellykkede angrep skyldes menneskelig feil, sier direktør i Computas, Rune Hagbartsen, i en pressemelding.

– Da er det helt essensielt at bedriftene både har gode it-sikkerhetsløsninger, men også at de jobber aktivt med å senke risikoen for menneskelig feil, poengterer han.

Opplæring

Computas har utviklet et sikkerhetskonsept som de kaller «Human security layer». Konseptet setter fokus på de ansatte i virksomhetene gjennom å tilby opplæring, testing og simuleringer. Gjennom løsninger som automatiserer dette arbeidet, kan virksomhetene sikre kontinuerlig opplæring i et landskap som er i rask endring. For hackerne finner stadig nye og mer sofistikerte metoder for å gjennomføre angrep. Et av selskapene Computas har inngått et partnerskap med, er norske Cybr.

Sikkerhet på agendaen

– Med Teach AI får de ansatte oversikt over egen sikkerhetsscore, og kan deretter gjøre målrettede tiltak der det er nødvendig. Disse kunnskapene blir så satt på prøve gjennom angrepssimuleringen vår, kalt Breach AI, sier administrerende direktør i CYBR, Mohammed Awais Aziz.

Han opplever at sikkerhet er stadig høyere på agendaen i norske virksomheter. Ofte delegerer ledelsen ansvaret til it-avdelingen, men stadig flere forstår at det hører vel så mye hjemme i HR-avdelingen.

– Opplæring og kontinuerlig oppfølging av ansattes sikkerhetskunnskaper er ekstremt viktig når ondsinnede aktører til stadighet finner nye metodet for å lure seg inn i systemene, sier han.

Trusselbildet blir stadig mer komplisert, og det kan øke vanskelighetsgraden på de ansattes sikkerhetsrutiner. Nylig gikk Knowbe4 ut og advarte mot phishing-forsøk sendt fra "HR"-avdelingen, som i realiteten er trusselaktører.

Kunden etterspør sikkerhetstjenester

Awais Aziz har stor tro på det nye samarbeidet med Computas, og ser frem til å jobbe sammen med dem for å øke bevisstheten rundt cybersikkerhet i både privat og offentlig sektor.

– Det å gå sammen med en så stor og profesjonell aktør som Computas er veldig drivende for vår videre vekst. Dette blir nok starten på et veldig spennende samarbeid, sier han.

Det stiller Hagbartsen i Computas seg bak.

– Den unike teknologien som CYBR har utviklet treffer på viktige behov som vi ser hos våre kunder. Dette partnerskapet vil gi stor verdi for både oss og kundene våre, avslutter han.