AVTALE: Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme og Gisle M. Eckhoff i Digiplex har undertegnet en intensjonsavtale om kjøling til Digiplex og spillvarme til byen. (Foto: Fortum Oslo Varme/Truls Jemtland)

Digiplex varmer 5.000

Overskuddsvarme fra datasenteret på Ulven skal kobles til fjernvarme i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Digiplex gjentar opplegget de utviklet ved sitt datasenter i Stockholm, og skal nå levere overskuddsvarme fra datasenteret på Ulven i Oslo til byens fjernvarmenettverk. Dette har de nå signert en intensjonsavtale med Fortum Oslo Varme, Norges største fjernvarmeleverandør, om.

Avtalen skal bidra med ny varmeproduksjon til fjernvarmeanlegget tilsvarende energibehovet til fem tusen leiligheter.

600 kilometer fjernvarme

Fjernvarme er basert på utvinning av energi fra byens avfall, kloakk og andre fornybare energikilder. Denne varmen leveres til brukerne via et varmtvannsnettverk som strekker seg over store deler av byen.

– Fjernvarmesystemet til Fortum Oslo Varme er et 60 mil langt distribusjonssystem for termisk energi midt i Oslo by, og er et fantastisk verktøy for å flytte energi fra noen som har et overskudd av energi til noen som etterspør energi. Vi er svært fornøyde med å ha inngått denne avtalen med Digiplex, uttaler Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme, i en pressemelding.

– Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning. Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også̊ å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem, fortsetter Tandberg.

Han opplyser videre at fjernvarmen i Oslo dekker i dag cirka 20 prosent av byens varmebehov, og med den høye byggeaktiviteten byen ser nå, kommer gjenvinnbar vannbåren oppvarming til å bli viktigere og viktigere.

Varme og kjøling

I intensjonsavtalen ligger også at Fortum skal levere kjøling til Digiplex. De skal etablere en energisentral med tilhørende pumper og rørføringer på tomten til Digiplex, slik at de både kan kjøle ned datasenteret og høste overskuddsvarmen fra det.

– Bærekraft er kjernen i vårt DNA og gjenbruk av spillvarme er det neste steget på vår ferd mot et mer bærekraftig samfunn. Vårt datasenter i Oslo er allerede energieffektivt, men muligheten for å ta i bruk overskuddsvarmen for å varme husstander og næringsbygg vil hjelpe kunder til videre å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Ved å jobbe med Fortum Oslo Varme, bidrar vi til å skape en mer bærekraftig datasenterindustri som kan bidra ytterligere til fremtidens byer og samfunn, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex.

– Gjenbruk av overskuddsvarme er noe vi prioriterer høyt i alle våre nordiske markeder. I tillegg til avtalen med Fortum Oslo Varme har vi inngått en avtale om gjenbruk av varme i Sverige med fjernvarmeselskapet Stockholm Exergi, og i Danmark har vi som mål å bidra til et bærekraftig samfunn på lignende måter, avslutter han.