FORNYER: – Vi har et fruktbart og nært samarbeid med fagfolkene fra Sopra Steria, et samarbeid som vi allerede ser fungerer svært godt, sier team-leder Jorunn Lindøe i «Team felles forvaltning» i Sjøfartsdirektoratet. (Foto: Sjøfartsdirektoratet)

Skal forvalte og videreutvikle Sjøfartsdirektoratets digitale tjenester

Sopra Steria skal bidra til å modernisere flere omfattende digitale løsninger hos Sjøfartsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Skipsregisteret, betalingssystemer og systemer for saksbehandling og tilsyn. Avtalen som Sjøfartsdirektoratet nylig signerte med Sopra Steria vil bedre servicen mot publikum og gjøre etaten mer effektiv.

Utviklerne og testerne fra Sopra Steria går inn i ett felles utviklingsteam sammen med direktoratets egne fagfolk og IT-ressurser.

– Det gir et fruktbart og nært samarbeid som vi allerede ser fungerer svært godt, sier team-leder Jorunn Lindøe i «team felles forvaltning» i en pressemelding.

Omfattende arbeid

Selve jobben startet opp på nyåret. De neste fire-fem årene skal teamet forvalte, flytte og gjenoppbygge en rekke systemer og tjenester på en Azure-plattform. Det omfatter skipsregisteret, tilsynssystemet og flere undersystemer.

Skipsregisteret er et realregister for fartøy, på lik linje med systemet for tinglysing av fast eiendom; det håndterer dermed verdier for milliarder av kroner. Det håndterer også digitale sertifikater for både fartøy og sjøfolk, som igjen inkluderer apper og betalingsløsninger. Disse gjør det eksempelvis mulig for både sjøfolk og rederier å fornye sertifikater digitalt.

Det andre store systemet er tilsynssystemet, i praksis saksbehandlingsløsningen som Sjøfartsdirektoratet bruker for nybygg, tilsyn og andre tjenester.

Gammelt og nytt

Flere eksterne selskaper er involvert i utviklingsprosjektene. Sopra Steria overtok systemforvaltningsavtalen etter et anbud der pris, kompetanse/erfaring og tilgjengelighet var avgjørende.

– For oss var det viktig å få en partner med erfaring fra både eldre teknologi og skybaserte løsninger. Vi har fått satt sammen en god gruppe, samtidig som vi beholder god kontroll på prosesser, beslutninger og løsninger, sier Lindøe.

– Dette innebærer jo flere spenstige løft over i skyløsninger, noe som er svært spennende.