BÅDE HVA OG HVOR: Artikkelforfatteren mener stedsinformasjon, eller romlig databehandling, vil bli viktigere framover. (Foto: Istock)
BÅDE HVA OG HVOR: Artikkelforfatteren mener stedsinformasjon, eller romlig databehandling, vil bli viktigere framover. (Foto: Istock)

Spå fremtiden med simulering

Vi står overfor en utfordring der dagens moderne digitale verktøy ikke er tilstrekkelige for å ta oss videre. Derfor vil spatial computing, eller romlig databehandling, få sitt gjennombrudd i løpet av året.

Publisert

Enkelt forklart handler romlig databehandling om å digitalisere og visualisere objekter, systemer, maskiner, mennesker, interaksjoner og miljøer. Det handler om å skape en sømløs portal mellom den fysiske og digitale verdenen. Det kan på mange måter sammenlignes med datamaskinens gjennombrudd på 70- og 80-tallet.

Romlig databehandling starter når det er 3D-koordinater involvert og gjør det mulig å analysere og simulere komplekse operasjoner ved hjelp av digitale tvillinger og virtualisering av fysiske systemer. Analysene og simuleringene bruker data fra den virkelige verdenen i form av å etterligne strukturene, tilstandene og oppførselen til fysiske objekter. Vi kan derfor si at en romlig opplevelse importerer, endrer, analyserer, simulerer og distribuerer data for visuelle brukeropplevelser for å øke vår egen forståelse. Mulighetene er enorme.

I AWS har vi for eksempel utviklet eksempler der tester av støvsugere og prøving av sko kan utføres i det digitale rommet. Et annet eksempel er hvordan teknologien benyttes for å utvikle mer realistiske spill. Samtidig er dette bare lett skraping på overflaten. Det er hundrevis av milliarder av fysiske objekter som vil kunne utnytte romlig databehandling. Kjøretøy, bygninger, fabrikker, industriroboter, produksjonslinjer... For å nevne noe.

RÅDGIVER: Joachim Tuft er transformasjonsrådgiver, norden og baltikum i Amazon Web Services (AWS). (Foto: AWS)
RÅDGIVER: Joachim Tuft er transformasjonsrådgiver, norden og baltikum i Amazon Web Services (AWS). (Foto: AWS)

Det er en rekke faktorer som gjør at tiden er inne for å satse på romlig databehandling.

Det er en rekke faktorer som gjør at tiden er inne for å satse på romlig databehandling. Blant annet samtidens utfordringer rundt bærekraftsspørsmål, den usikre makroøkonomiske og geopolitiske situasjonen, mangelen på kvalifisert arbeidskraft og ny forbrukeradferd som en konsekvens av pandemien.

Samtidig går den teknologiske utviklingen lynraskt fremover. Hvilket betyr nye muligheter, nye verktøy og tilpasningsutfordringer. Skyen tilbyr etterspørselsbasert tilgang til datakraft, kunstig intelligens og maskinlæringsverktøy på en tilsvarende måte som når vi slår om en lysbryter hjemme. Tjenestene og verktøyene blir kraftigere og kraftigere, noe som igjen medfører at utvidet virkelighet (VR og AR) blir en del av hverdagen.

Derfor må de romlige databehandlingsløsningene som bygges i dag og i morgen etterstrebe å optimalisere og administrere dataoverføring på en måte som både forbedrer ytelsen og kostnadseffektiviteten. Ikke minst må lokale og internasjonale regler og forskrifter overholdes med tanke på blant annet sikkerhet og personvern.

For at romlig databehandling skal fungere og være tilgjengelig, kreves det både fokus på dataene og erkjennelse om at det er de som er den mest verdifulle ressursen. Den nye oljen som noen kaller det. Å ha en plattform som standard er viktigere enn noen gang for å ikke bli låst til spesifikke løsninger eller leverandører. For bedrifter som ønsker å henge med svingene, så er uten tvil Spatial Computing, eller romlig databehandling, teknologien å satse på fremover.