SAMFUNN: 

DIGITALE PRODUKTPASS: Fra og med januar kan Kappahls kunder, som handler barnebuksen Göran og barnegenseren Olle, fra klesbutikkens Minories-kolleksjon få bærekraftdata om materialer, leverandør og miljømerking, samt hvordan plaggene kan sirkuleres via digitale produktpass. (Illustrasjon: Kappahl)

Tester ut digitale produktpass

Kappahl lanserer pilotprosjekt med digitale produktpass sammen med Trace4Value.

Publisert Sist oppdatert

Senest innen 2030 kommer såkalte digitale produktpass til å bli obligatoriske for tekstiler innen EU. Det betyr at konsumenter kan få informasjon om produktenes klimaavtrykk og bærekraftdata slik at de kan ta bevisste valg.

Nå deltar Kappahl i et pilotprosjekt i samarbeid med Trace4value for å teste produktpassene og lære mer om hvordan det nye systemet fungerer og ser ut, hvilke data som skal samles inn og hvordan dette skal presenteres for kundene.

Digitale representasjoner

Digitale produktpass er digitale representasjoner av fysiske produkter som viser bærekraftdata gjennom hele produktets livssyklus. Et digitalt produktpass kan for eksempel gi informasjon om et produkts opprinnelse, sammensetning, klimaavtrykk, resirkulerbarhet og reparerbarhet. 

Implementeringen av digitale produktpass skjer innenfor rammene av EUs økodesign-lovgivning som har som formål skape mer bærekraftige produkter. 

Når de digitale produktpassene er tilgjengelige skal tilgangen til informasjonen nås ved å skanne en informasjonsbærer på hvert enkelt produkt, for eksempel en QR-kode som er spesifikk for produktet.

- I dag er informasjon om produksjon, materialer og bestanddeler for produkter som klær og elektronikk nesten ikke-eksisterende. Det gjør det mye vanskeligere med vedlikehold, gjenbruk, reparasjoner og resirkulering av produkter. Med de digitale produktpassene vil verdikjeden bli mye mer transparent både for kundene, og aktører i den sirkulære verdikjeden. Konsumentene vil få tilgang til informasjon som ikke bare omfatter selve produktet, men også gir oversikt over hvordan man reparerer og resirkulerer det, sier Jenny Wärn, Implementation Manager i Trustrace, i en pressemelding fra Kappahl.

I forkant

Fra og med januar kan Kappahls kunder, som handler barnebuksen Göran og barnegenseren Olle, fra klesbutikkens Minories-kolleksjon få bærekraftdata om materialer, leverandør og miljømerking, samt hvordan plaggene kan sirkuleres.

Innføringen av digitale produktpass innebærer en stor omstilling, men også en ressurstilgang for bransjen.

Sandra Roos, Kappahl

- Kappahl ønsker å være helt i forkant når det gjelder bærekraft og transparens innen motebransjen. Derfor deltar vi nå i et pilotprosjekt startet av Trace4Value om utvikling av egne digitale produktpass for tekstiler. Allerede nå kan vi vise våre kunder en første versjon av det digitale produktpasset for tekstiler, hele veien fra produksjon til salg, sier Sandra Roos, bærekraftdirektør hos Kappahl, i en pressemelding fra selskapet. Hun fortsetter:

- Innføringen av digitale produktpass innebærer en stor omstilling, men også en ressurstilgang for bransjen. Vi klarer ikke å løse dette på egenhånd, men må samarbeide og utvikle dette sammen. Trace4Value-prosjektet er svært verdifullt og lærerikt for oss som motekonsern. Vi er også spente og nysgjerrige på hvordan passene vil bli tatt imot av kundene og hva pilotprosjektet kan gi oss av erfaringer og kunnskap.