EN SAMMENHENG? Tall fra Bufdir viser en nedgang i sendte bekymringsmeldinger siden 2019. (Foto: Istock)

Barneombudet om teknisk svikt i barnevernssystemet: – Dette er ekstremt alvorlig

Barneombud Inga Bejer Engh sier den tekniske svikten i registreringen av bekymringsmeldinger til barnevernet er svært alvorlig.

Til VG sier hun at Barneombudet har vært bekymret for en stor nedgang i omsorgsovertakelser over tid.

– Dette er ekstremt alvorlig. Bekymringsmelding sendes når noen er bekymret for omsorgen barna får. Det er derfor stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, skriver Bejer Engh til VG.

– Tall fra Bufdir viser også en nedgang i sendte bekymringsmeldinger siden 2019, sier hun.

Hun sier at hun forventer at Barne- og familiedepartementet raskt sikrer seg en oversikt over omfanget sammen med kommunene, og gjør alt de kan for å rette opp denne potensielt katastrofale feilen.

Hun sier det også må undersøkes om det er en sammenheng mellom nedgangen i bekymringsmeldinger og de tekniske problemene.