VEILEDNING: Et nytt opplegg i Skolesec, som går ut på at foreldre skal få økt bevissthet og kompetanse om personvern og informasjonssikkerhet i skole og barnehage. (Foto: Unsplash)
VEILEDNING: Et nytt opplegg i Skolesec, som går ut på at foreldre skal få økt bevissthet og kompetanse om personvern og informasjonssikkerhet i skole og barnehage. (Foto: Unsplash)

Nytt opplegg i Skolesec

Ett nytt opplegg har funnet veien til Skolesec. Opplegget skal fungere som en ressurs for foreldre og gi dypere innsikt i personvern og informasjonssikkerhet i et digitalt læringsmiljø. 

I prosjektet SkoleSec har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø.

Nå har det kommet et nytt opplegg i Skolesec, som går ut på at foreldre skal få økt bevissthet og kompetanse om personvern og informasjonssikkerhet i skole og barnehage.

Faglig input

Det nye opplegget er en presentasjon som går over to timer, med faglig input, refleksjonsoppgaver og samtaler om hvordan foreldre kan bidra til å sikre barnas trygghet i en digital hverdag – på skolen og hjemme.

Ressursen er ment som en innføring i personvern og informasjonssikkerhet til foreldre og kan brukes i for eksempel foreldremøter eller lignende arrangement i regi av skoleleder, lærere eller FAU.

– Vi trenger kunnskap for å kunne delta i og forstå hva som skjer rundt barna våre i skolen. Dette opplegget gir oss mulighet til faglig og praktisk input, som forklarer og utfordrer både skolen og oss foreldre, til å gjøre riktige og gode valg rundt barna våre. Siden vi foreldre ønsker det beste for barna våre, er to timer om barnas trygghet i en digital(skole)hverdag en meget god investering, sier Marius Chramer, utvalgsleder i FUG - et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i skolen, i en nyhetsmelding på KS sine sider.