RESISTENT: Malariaparasitter som er resistente mot den eneste medisinen mot sykdommen sprer seg. Stordataanalyse av folkebevegelser hentet fra mobilnettet kan begrense dette. (Foto: Istock)
RESISTENT: Malariaparasitter som er resistente mot den eneste medisinen mot sykdommen sprer seg. Stordataanalyse av folkebevegelser hentet fra mobilnettet kan begrense dette. (Foto: Istock)

Stordataanalyse mot resistent malaria

Telenor har bidratt med mobilitetsdata fra mobilnettverk i studie som kartlegger og forutser spredning av malaria i Bangladesh. Dette kan gi myndighetene der uvurderlig hjelp til å begrense utbrudd.

Publisert Sist oppdatert

Malaria er en sykdom i mennesker som forårsakes av en liten parasitt, som i sin tur spres av malariamyggen. I verdensdelene der sykdommen finnes utgjør den et stort problem, ved at omlag 200 millioner mennesker smittes hvert år, og så mange som 400.000 dør av sykdommen årlig.

Det gjør ikke saken enklere at det bare finnes én effektiv medisin for å behandle malaria, og nå har malariaparasitter som er resistente mot denne medisinen dukket opp. Det betyr at den mest farbare veien for å bekjempe sykdommen er å begrense den, og hindre den i å spre seg. Det er dette en ny forskningsrapport handler om, der stordata fra mobilnettverk inngår som viktige grunnlagsdata.

– Kraftig våpen

Det er et helt knippe med data som inngår i analysen forskerne har gjennomført: Epidemiologiske data, undersøkelser om reiser, genetiske data fra malariaparasitten, og anonymiserte mobilitetsdata fra mobilnettverket har til sammen gjort forskerne i stand til å måle den geografiske spredningen av forskjellige typer malariaparasitter, også den medisinresistante varianten, i sydøst-Bangladesh, skiver Telenor i en pressemelding Computerworld har mottatt i e-post.

– Denne kombinasjonen av data gav oss detaljert innsikt om retningen og intensiteten av spredningen av malariaparasitten mellom lokasjoner, sier Hsiao-Han Chang, en av forskerne som har deltatt i denne studien.

– Denne studien beviser at vi har et kraftig våpen til disposisjon i kampen mot malaria: big data, sier Kenth Engø-Monsen ved Telenor Research.

Effektive mottiltak

– Når de brukes sammen med sykdomsdata fra lokale myndigheter kan anonymiserte data fra mobilnettverkene svært presist vise om medisinresistente malariaparasitter spres lokalt, eller om de kommer utefra de lokale områdene, legger Engø-Monsen til.

DATAANALYSE: Figur A viser hvordan malaria flytter seg basert på undersøkelser om reisemønstre. Fig B viser reiserutene til parasittene basert på mobildata. Fig C viser kombinasjonen av A og B, der rødt viser områder med multiple malariafamilier. Fig D viser risikokart for malariaspredning, der blått er importerte tilfeller og store utbrudd er merket med rødt. (Figur: fra rapporten)
DATAANALYSE: Figur A viser hvordan malaria flytter seg basert på undersøkelser om reisemønstre. Fig B viser reiserutene til parasittene basert på mobildata. Fig C viser kombinasjonen av A og B, der rødt viser områder med multiple malariafamilier. Fig D viser risikokart for malariaspredning, der blått er importerte tilfeller og store utbrudd er merket med rødt. (Figur: fra rapporten)

Hensikten med dette er å kunne bistå lokale helsemyndigheter med informasjon som kan gjøre mottiltakene mer effektive, for eksempel ved å distribuere fler myggnett der det er mest nødvendig, eller å rette inn informasjonskampanjer mot steder der utbrudd foregår eller potensielt kan komme i neste omgang.

Forskningsprosjektet startet i 2016 og har pågått helt til begynnelsen av 2019. Deltakerne i prosjektet har vært Harvard TH Chan School of Public Health, Telenor-divisjonene Grameenphone og Telenor Research, sammen med partnere ved Mahidol-Oxford Research Unit i Bangkok og National Malaria Elimination Programme (NMEP), som er et myndighetsorgan I Bangladesh. Telenor opplyser også at prosjektet er delvis finansiert av Bill and Melinda Gates Foundation.

Dagen i dag, 25. april, er for øvrig Verdens helseorganisasjon WHOs markeringsdag «World Malaria Day». Fokuset der er å få arbeidet mot sykdommen tilbake på sporet etter at utbredelsen ikke har gått spesielt mye ned siden 2015, etter på ha hatt en stor tilbakegang etter år 2000.