SIKKERHET I NETT: Jeff Reed, sjef for infrastrukturløsninger i Cisco, annonserer sikkerhet som deres differensiator i moderne nettverk.
SIKKERHET I NETT: Jeff Reed, sjef for infrastrukturløsninger i Cisco, annonserer sikkerhet som deres differensiator i moderne nettverk.

Sikkerhet for fjerne og nære

Cisco prioriterer sikkerhet i selve nettverket og et nettverksdesign som skalerer for mobilitet og Tingenes internett.

Publisert Sist oppdatert

Et nytt design for skalering som skal takle nye krav og forventninger i en verden der folk og maskiner koples til i milliarder. Det er hva Cisco ser på som en utfordring som tradisjonell nettverksdesign ikke takler.

Bort fra fet maskinvare

Denne uka har giganten kunde- og partnersamling i Las Vegas, og annonserer detaljer i en strategi de annonserte tilbake i april. «Digital Network Architecture», Cisco DNA, er navnet på en måte å designe nettverk som skal skalere raskt nok til å ta unna for nye brukere i et bankende kjør – det være seg folk og maskiner.

I Nord-Amerika brukes «Digitale nettverk» som markedsførings-meme, selv om de fleste datanettverk og nyere mobilnett har vært digitale i noen tiår.

Utfordringen er at kombinasjonen av mobilitet, nettsky, analyse av store datasett og Tingenes internett setter store krav. Både til virksomhetene som skal tilby og nyttiggjøre seg mulighetene, og til nettverkene som skal tilby og håndtere all trafikken.

Design-pillarene for Cisco DNA er programvaredefinering (SDN), automatisering og tilpassingsdyktighet.

Sikkerhet differensierer

I tillegg gjør Cisco et eget poeng av at de også bygger inn sikkerhet som sentralt element.

- Organisasjoner skal håndtere trusselbildet som oppstår i et nettverk tilpasset mobilitet og nettsky, og truslene blir sofistikerte. Cisco bygger avansert sikkerhet inn i selve nettverket for å håndtere truslene. Men teknologi er ikke nok. Vi skal lære opp IT-folk og utviklere til å tenke sikkerhet, og bistå kundene til å manøvrere seg fram til sikre nettverk klare for nye digitale utfordringer, sier Jeff Reed, som er sjef for nettverksinfrastruktur og løsninger hos Cisco i en pressemelding.

En produktnyhet i Las Vegas er Umbrella –sikkerhet, som er to komponenter som sikrer klienter som er mobile eller utenfor det sentrale nettverket i distriktskontorer. Den ene komponenten, Roaming, sikrer mot tilkoplinger mot nettsteder kjent for skadevare. Den andre, Branch, sikrer trådløse gjestenettverk mot effektene av mulig skadelig innhold som lastes ned i slike soner.

I tillegg bygges Meraki-familien av sikre nettverksbokser ut med ny sikring mot avanserte, kombinerte trusler. En egen orkestreringskonsoll skal gi mulighet for å sikre nettverk og endepunkter med tusener av noder fra en nettskybasert tjeneste. I tillegg skal det bli mulig å integreres sterkere med sikkerhetsutviklerne til Cisco og selskapet annonserer et tjenestesett for å bygge sikrere nettverk.