STANDARD: Nå blir navneregimet rundt nettverksstandarder betydelig enklere. (Foto: Martinelle/Pixabay)
STANDARD: Nå blir navneregimet rundt nettverksstandarder betydelig enklere. (Foto: Martinelle/Pixabay)

Nettverksingeniørens svanesang

BRANSJEPRAT: For en del år siden viste man veldig godt om man var nettverksingeniør eller ikke.

Publisert Sist oppdatert

Nettverksingeniøren viste nøyaktig hvor lang en eternetkabel kunne være og hvilke protokoller en ruter støttet. I dag er det ikke like enkelt. Grensene mellom nettverk, datasenter, programvare og alt det andre innenfor it har blitt visket ut. Sammensmeltingen stopper ikke der.

Nå er vi raskt på vei mot tingenes internett hvor en rekke ikke-it enheter kobles på nett og vil kommunisere med hverandre eller mot skyen hvor store mengder data skal analyseres og gi verdi.

Inn i ledelsen

Det forventes mer av nettverksingeniøren enn å bare kunne det tekniske. Hos kunden har it-avdelingen i flere år bedt om å få sitte til bords hos ledelsen av organisasjonen. Med inntreden og fokuset rundt digitalisering, digital transformasjon og at alle organisasjoner blir en teknologibedrift, inviteres it-avdelingen oftere inn. Utfordringen kommer når de blir stilt spørsmålet:

– Hva kan dere gjøre?

Dette kan virke veldig skremmende på mange, og det kan være vanskelig å besvare ut fra et forretningsståsted. Det er her forståelse for hva teknologien kan muliggjøre og benyttes til kommer frem. Selv om man er konsulent hos en forhandler, partner eller systemintegratør og ikke sitter direkte ved ledelsesbordet hos kunden, er det viktig at man er med og spiller kundens ressurser gode. Tenk som du var kunden, forstå dens forretning – bidra!

Livslang læring

I ingen yrker og roller passer utrykket livslang læring så godt som hos it-personell. Aldri tidligere har vi sett så mange endringer på så kort tid som nå. Denne endringstakten ser ikke ut til å avta. Innovasjonstakten hos produsenter og leverandører har aldri tidligere vært høyere.

Utfordringen her er å bestemme seg for hva en skal satse på og lære seg. Vi er fortsatt i oppstarten, og vi vil se mange teknologier fra mange leverandører som på ingen måte er standardiserte. Arbeid for standardisering pågår og flere er også i ferd med å komme med forslag til sertifiseringer, så vel leverandørspesifikke som mer generiske.

Programvaredefinert

Vi er midt i syklonen for åpenhet og API (Application Programming Interfaces). Nesten alt som utvikles skal nå ha et API - et grensesnitt hvor andre kan programmere mot, hente informasjon eller gi informasjon til enheten eller programvaren.

Som en følge av økt utviklingstakt og behovet for forenkling ser en også fremblomstring av programvaredefinerte tjenester. I nettverksbransjen har begrepet SDN (Software Defined Networking)  fått en renessanse og hele bransjen har på relativt kort tid omfavnet denne teknologien for forenkling og automatisering. En ønsker å benytte profiler og programmere tjenestene istedenfor å konfigurere de, og spesielt for å unngå å måtte ta på joggeskoene for å gå fra boks til boks.

Virtuelle tjenester

Parallelt med denne trenden skjer også virtualisering av tjenester. Tjenestene som tidligere var sterkt knyttet til maskinvare løsrives og kan implementeres og kjøre på forskjellige maskinvare plattformer, enten direkte eller med en hypervisor som mellomvare. Dette kan gi store besparelser i større nettverk og datasenter, hvor det er hyppige endringer og tidsvinduet en har tilgjengelig for å få tjenesten implementert er kort.

Risikovurdering

Et området som aldri vil gå av mote er sikkerhet. Med åpenhet, deling, nye tjenester og digitalisering øker behovet for sikkerhet. Sikkerhet er ikke lenger bare en brannmur ut mot internett, men bør være implementert over alt. Bruk ”Volvo” prinsippet. Tenk sikkerhet fra første pennestrøk i designen. Alle som jobber med it og tilhørende teknologier må bli særdeles god på sikkerhet og risikovurdering.

Det er alltid en avveining mellom å inneha spisskompetanse eller være en generalist, men det å kunne kommunisere og forstå hverandre på tvers av profesjoner er viktigere enn noen gang. Oppfordringen er derfor at spesialistene også må lære seg litt av terminologien og løsningene ut over sitt eget fagfelt.

Nils-Ove Gamlem er utdannet innen telekommunikasjon og har vært i IT-bransjen i mer enn 20 år hos blant annet April Data, Telenor og Compaq/HP og Cisco.

Har du lyst til å bidra med en kommentar i IT-Bransjen? Send oss en epost!