FOKUS: It-sjefen må skifte fokus og alliere seg med andre i bedriften for å sikre gode endringer, mener kronikkforfatter. FOTO: iStock
FOKUS: It-sjefen må skifte fokus og alliere seg med andre i bedriften for å sikre gode endringer, mener kronikkforfatter. FOTO: iStock

It-sjefen må gå i nye allianser

KRONIKK: ”It-hjelp ønskes. It-sjefer anmodes om ikke å søke.” Denne jobbannonsen kan bli reell om ikke dagens it-sjefer tar smarte grep. 

Publisert Sist oppdatert

Digitalisering ligger på alle topplederes bord om dagen. Frykten for nedetid kombinert med det forretningsmessige potensialet i digital transformasjon, gjør at ledere ikke lenger tør å la være. En global studie gjennomført av Oxford Economics, med støtte fra SAP, viser også tydelig at digitalt lederskap lønner seg. Det gir sterkere økonomiske resultater, mer fornøyde og engasjerte medarbeidere og en mer inkluderende og åpen kultur.

PwCs årlige topplederundersøkelse forteller oss også at over halvparten av alle CEO-er nå gjør vesentlige endringer for å møte den teknologibaserte transformasjonen. Så hvor står it-sjefen i dette bildet?

Både strategi, tidsplan og omfang av den digitale transformasjonen i en organisasjon får stor innvirkning på hvordan beslutninger om it tas og hvordan medarbeiderkabalen legges. Det handler ikke lenger om å formulere og implementere en digital strategi, men om selve strategien i en digital økonomi.

Økonomisjefen har til nå hatt stor innflytelse på beslutninger innen it, og mange it-sjefer fortsetter å rapportere til økonomisjefen. Men man kan ikke lenger forvente å kunne beregne effekten av digital transformasjon i en klassisk avkastningsanalyse. Nettopp av den grunn er ikke økonomisjefen den mest sannsynlige driveren i den digitale transformasjonen. På en annen side er frykten for nedetid stor, og dette kan få svært negative konsekvenser for virksomheten. En analyse av hva det koster å ikke gjøre noe kan være et viktige bidrag til den digitale transformasjonen, og vil oftest komme fra økonomisjefens kontor.

De nye forretningsmodellene tar ofte utgangspunkt i kunden, noe som åpner for samarbeid på tvers i organisasjonen. Dette er et tema som diskuteres i nesten alle styrerom i disse dager. Den digitale transformasjonen bryter ned interne siloer, og etter min oppfatning vil en allianse mellom markedsjefen og it-sjefen være et viktig første skritt i prosessen. Dette vil skape en bedre forståelsen for at eksisterende data gir et enormt potensial for å skape kundeorienterte forretningsprosesser.

For øyeblikket er risikoen ved ikke å gjøre noe større enn ved å handle.

Det samme potensialet skaper behov for nye medlemmer på laget. Digitalsjefen og kundesjefen vil sannsynligvis spille en sentral rolle når det nye puslespillet skal legges. Virksomhetene må å utnytte data på en smart måte i samtlige berøringspunkter mot kunden, og dette bryter ned barrierene mellom salg, marked, service og administrasjon. Digital- og kundesjefen har viktige roller å fylle i dette bildet, og aller helst i tett samarbeid med it-sjefen og markedssjefen.

Den digitale transformasjonen endrer det globale konkurransebildet markant. På listen over verdens største selskaper ser man flere unge virksomheter enn tidligere. Google, Facebook og Airbnb er eksempler. Selv teknologibedrifter i 40-årsalderen, som Microsoft og SAP, som skal levere funksjonalitet til den digitale transformasjonen, er i gang med fundamentale endringer.

I Norge og Norden henger vi litt etter. Store og eldre virksomheter dominerer fortsatt, men ledelsen er i stadig større grad oppmerksomme på behovet for en digital transaksjon. Og dette kan bli en utfordring for den klassiske it-sjefen.

Problemet er at vi undervurderer de langsiktige virkningene av raskt voksende teknologier. Risikovilligheten i teknologibeslutningene må et hakk opp og risikoaversjonen et hakk ned. For øyeblikket er risikoen ved ikke å gjøre noe større enn ved å handle.

Også it-sjefen må gjennom en transformasjon. Vi må gå fra et defensivt og kostnadsbesparende regime til å fokusere på hva som gir forretningsmuligheter. Da blir enkelhet nøkkelen til å frigjøre tid og ressurser til innovasjon. Vi må gå fra en intern og kompleks it-infrastruktur, til å standardisere, sette ut og sørge for at infrastrukturen er skalerbar for å understøtte den digitale transformasjonen.

Jeg tror at mange it-sjefer vil lede an i denne utviklingen, men kun dersom de klarer å etablere en fortrolig relasjon til sin toppleder. Akkurat nå etterspør kanskje din toppleder en sparringspartner for å legge sin strategi for en teknologibasert transformasjon. Da bør du være klar for å svare.

Stefano Holguin er norgessjef i SAP.