SPRANG: Byggenæringen har lenge vært en digital sinke, men nå starter det faktisk å skje noe. (Foto: Istock)

Kjøperen sitter på nøkkelen, og nå starter kommunene å bruke den

LEDER: Byggenæringen slepes mer eller mindre motvillig inn i digitalisering.

Tilsynelatende skjer ingenting i internett-hastighet i byggenæringen. Gravemaskiner graver i gravemaskinhastighet, og kraner løfter i kran-hastighet. Digitalisering av næringen har gått tregere enn mange andre steder. Høy fagkunnskap og yrkesstolthet i den utførende delen av næringen, har handlet mer om praktisk arbeid og forståelse i felt, enn finplanlegging og bruk av avanserte dataverktøy.

I årevis har det blitt pekt på de store fordelene og mulighetene digitalisering representerer for næringen. Både på økonomi, kvalitet på gjennomføring og ikke minst for miljøet i form av reduserte utslipp og avfallshåndtering.

Likevel har næringen selv i overraskende liten grad vært i stand til å ta store steg. Vi har ikke hatt noen Spotify, Tesla, Über, Airb&b eller noe nettkonsept til å utfordre de største aktørene i bransjen. Derfor har utviklingen skjedd organisk, og til tider vært vanskelig å få øye på. I hvert fall sammenlignet med andre bransjer.

Signaler fra årets utgave av Digitalisering av Byggenæringen tyder på at to faktorer setter fart på utviklingen: pandemien og kommunene. Førstnevnte tvang prosjekter til å bli mer digitale, og sistnevnte vil sørge for at de kommer til å fortsette med det.

Norske kommuner er den største byggherren i Norge, og nå bruker de posisjonen. Framover vil kommunene kreve at prosjekter leveres med digitale modeller de kan utnytte i påfølgende forvaltning- og drift. Statlige forpliktelser knyttet til karbonutslipp, vil stille krav til ressursutnyttelse og logistikk som ikke kan løses på gamlemåten.

Fra utsiden har byggenæringen fremstått som en digital sinke i årevis. Den har da heller ikke vært nevneverdig truet av disruptiv teknologi. Men nå kan vi ane et taktskifte som vil vedvare når digitalisering blir et krav for å være med i anbud. Kravene vil forplante seg fra de store til skogen av underleverandører.

I byggenæringen har digitalisering lenge handlet om å få konkurransefordeler. Framover vil det handle om å overleve. Da vil det for alvor skje noe.