PORTRETT-STATUETT: Statuett-paret i forgrunnen er skrevet ut med 3D-skriver. Mannen i paret er en av Dimension 10-gründerne, Aleksander Langmyhr, som selv skimtes i profil i bakgrunnen. (Foto: Toralv Østvang)
PORTRETT-STATUETT: Statuett-paret i forgrunnen er skrevet ut med 3D-skriver. Mannen i paret er en av Dimension 10-gründerne, Aleksander Langmyhr, som selv skimtes i profil i bakgrunnen. (Foto: Toralv Østvang)

Neste års juleportrett i 3D

Selv om det er i tidligste laget å tenke på julegavene for 2016 nå i januar, kan det godt tenkes at 3D-skanning og 3D-printing vil stå sentralt.

Det håper i hvert fall gründerne i 3D-bedriften Dimension 10, som står bak en av verdens mest sofistikerte 3D-skannere.

Vi møtte to av dem under et besøk i Canons demorom i hovedkvarteret på Holmlia i Oslo. Aleksander Langmyhr og Christer André Fagerslett representerer teknologisk nytenkning kombinert med sans for nye forretningsmuligheter.

Det startet for noen år siden da 3D-interessen brakte dem inn i arbeidet med å utvikle Oculus Rift, den berømte Virtual Reality-brillen som er ventet på markedet i første kvartal 2016. I utgangspunktet et 3D-basert forbrukerprodukt, men det har også egenskaper innen visualisering som har fått alt fra reklamebransje og bilprodusenter (Audi) til den norske hær interessert – sistnevnte til styring av stridsvogner.

Etter en prøveperiode i Trondheim forbereder nå Dimension 10 åpning i nye lokaler i Oslo. Støtten fra Canon Norge står fortsatt sentralt: 110 digitale speilreflekskameraer fra Canon er montert i en sirkelrund rigg, og det hele er styrt av egenutviklet programvare som synkroniserer kameraene til samtidig opptak av motivet fra alle mulige vinkler. Deretter sys de 110 bildene sammen til en 3D-bildefil.

Den første forretningsanvendelsen av 3D-bildefilene hos Dimension 10 er å bruke dem til produksjon av små, bordvennlige statuetter. Dette kan vise seg å bli fremtidens person- og familieportrett til erstatning for bilder i glass og ramme.

3D-bildefilene kan også brukes til å forme karakterer i dataspill.

3D-FOTORIGG: Dimension 10-gründer Christer André Fagerslett fotografert i 3D-fotostudioet i Trondheim høsten 2014. En ny og større rigg med 110 speilreflekskameraer blir nå satt opp i firmaets nye lokaler i Oslo. (Foto: Toralv Østvang)
3D-FOTORIGG: Dimension 10-gründer Christer André Fagerslett fotografert i 3D-fotostudioet i Trondheim høsten 2014. En ny og større rigg med 110 speilreflekskameraer blir nå satt opp i firmaets nye lokaler i Oslo. (Foto: Toralv Østvang)

Når det tas opptak med 110 kameraer samtidig, må presisjonen være høy. I Dimension 10-løsningen måles forsinkelser i mikrosekunder (milliondels sekund), ikke i millisekunder (tusendels sekund).

Dimesion 10-folkene etablerer nå samarbeid med et annet firma som skal ta seg av 3D-utskriftene ved en egen printsentral i hovedstaden.

Nøyaktige proteser

3D-fotograferingen kan imidlertid brukes til langt mer alvorlige oppgaver enn bare å lage julegave-statuetter. Presisjonsmodellering innen helse er et bruksområde der man ser for seg millimeter-presise modeller av proteser.

Et tenkt eksempel er å ta 3D-bilde av venstrehånden til en person som har mistet høyre hånd og deretter speilvende 3D-bildet til en utskrift av «ny» høyrehånd.

Et mer nærliggende prosjekt som allerede er i gang, er å lage et bibliotek av personer som er blitt 3D-fotografert. Slike tredimensjonale bilder er ettertraktet hos arkitektfirmaer og møbelprodusenter som trenger dem i sine 3D-bilder av møbler og arkitekttegninger.

Dimension 10 har allerede et stort antall slike 3D-bilder som ble tatt før konseptet ble unnfanget. Men disse personene ble ikke spurt på forhånd, så deres 3D-portretter vil ikke bli med i databasen. En ny database bygges nå opp med bilder tatt av folk som har akseptert og signert et skjema som tar hånd om de juridiske, økonomiske og personvernmessige sidene av saken.