I SKYENE: Lånekassen og IT-direktør Heidi Brunborg er en av de første offentlige virksomhetene som flytter hele, og ikke bare deler av, kjerneløsningene ut i skyen. 
Foto: Hege Aas/Lånekassen.
I SKYENE: Lånekassen og IT-direktør Heidi Brunborg er en av de første offentlige virksomhetene som flytter hele, og ikke bare deler av, kjerneløsningene ut i skyen.  Foto: Hege Aas/Lånekassen.

Lånekassen flyttet alt til skyen

En av de første offentlige etatene som flytter alle kjerneløsningene til skyplattform.

Publisert Sist oppdatert

Nå driftes virksomheten med 1,1 million kunder og på 200 milliarder kroner fra Microsofts Azure. Ifølge Lånekassen vil studielån i skyen vil gi flere muligheter til innovasjon, effektivisering og videreutvikling av tjenester.

– Vi har lenge hatt fokus på bruk av ny teknologi for å forvalte studiestøtteordningene på best mulig måte. Ved å være på skyplattform, vil vi få enda flere muligheter til innovasjon, effektivisering og videreutvikling av tjenester. Dette vil igjen være til det beste for både kundene og de ansatte, sier Heidi Brunborg, it-direktør i Lånekassen.

Tok fem år

Det er fem år siden målsettingen om transformasjonen til sky kom på agendaen for første gang i Lånekassen. Siden da har flere og flere av tjenestene blitt flyttet til sky, en prosess som nå ble avsluttet med å ta hele kjernesystemet opp i skyplattformen Microsoft Azure. Kjernesystemet omfatter alle Lånekassens sentrale forretningsprosesser, som behandling av lånesøknader samt utbetaling og innbetaling av lån.

Alt fra Lånekassens interne samhandlingsplattform til saksbehandlingssystem og automatiserte kundeprosesser har plass i og skjer via skyplattformen, skriver Lånekassen i en pressemelding.

– Nå har vi vært en ukes tid i skyen, og den største umiddelbare gleden er å se hvor transparent og god innsikt vi nå har tilgang til, fra minste detalj til et overordnet bilde. Utviklerne våre har mulighet til å skaffe seg en oversikt over detaljer og sammenhenger de tidligere ikke hadde innsikt i, og plattformen gir oss rapporter med automatiske råd om tilpasninger knyttet til både kostnader, sikkerhet og kapasitet, sier Brunborg.

Setter ut driften

Sopra Steria er Lånekassens nye samarbeidspartner på it, og har bistått med å etablere og flytte kjernesystemene til den offentlige skyen Azure. Sopra Steria skal ha ansvaret for å drifte alle Lånekassens it-løsninger i skyen. 

– Dette er en veldig spennende oppgave for oss. Lånekassen er en av de første offentlige virksomhetene, og den første virksomheten innen bank og finans, vi bistår i arbeidet med å flytte alle it-systemer opp i skyen. Det har vært jobbet hardt frem til deadline, og vi er stolte over å ha bidratt til å realisere denne viktige milepælen.

– Nå som Lånekassen er i skyen, gleder vi oss til å bidra på deres innovasjonsreise som sikrer de beste tjenestene til Lånekassens kunder i tiden fremover, sier Marte Røijen-Hammer, direktør for forretningsutvikling, bank og forsikring i Sopra Steria.