DIGITALE MØTER: Erfaringene fra koronapandemien gjør at også Stortingets presidentskap åpner for økt bruk av digitale verktøy og fjernmøter, men kun unntaksvis.(Foto: Stortinget)
DIGITALE MØTER: Erfaringene fra koronapandemien gjør at også Stortingets presidentskap åpner for økt bruk av digitale verktøy og fjernmøter, men kun unntaksvis.(Foto: Stortinget)

Stortinget kan åpne for mer digital møtevirksomhet

Erfaringene fra koronapandemien gjør at Stortinget kan åpne for økt bruk av digitale verktøy i framtiden.

Publisert Sist oppdatert

Men reglementskomiteen foreslår noen begrensninger.

I et forslag fra komiteen, som gjennomgår og eventuelt foreslår endringer i Stortingets forretningsorden, åpnes det for at stortingsrepresentantene i komitémøter kan benytte digitale møter i større utstrekning enn før, noe Stortingets presidentskap har sluttet seg til.

Hovedregelen vil være at det er fysisk oppmøte som gjelder, men at komiteene selv unntaksvis kan kunne avgjøre om deltakelse i møtene kan foregå digitalt. Presidentskapet mener dette kan føre til mindre frafall i møtene. Også komitéhøringer og komiteers reisevirksomhet bør kunne gjennomføres helt eller delvis digitalt.

Et forslag fra reglementskomiteen om at også voteringer kan gjennomføres digitalt, fant ikke støtte hos presidentskapet, som ønsker fysisk oppmøte i stortingssalen. Presidentskapet ønsker imidlertid å utrede forholdet til Grunnloven nærmere, da spesielle krise- og beredskapssituasjoner kan gjøre det nødvendig å benytte digitale verktøy for å opprettholde Stortingets beslutningsmyndighet.

Reglementskomiteen la fram sine forslag i mars, og det er presidentskapets innstilling til forslagene som nå legges fram for Stortinget og skal behandles der.