SIKKERHET: Med økt mengde cyberangrep i konflikter mener IKT-Norge at Forsvaret må oppskalere ressurser til bruk på cyberforsvar. (Foto: IKT-Norge)

IKT-Norge vil prioritere cyberforsvar

IKT-Norge tar til ordet for at Norge må styrke cyberforsvaret sitt.

Publisert Sist oppdatert

Med situasjonen i Ukraina har det vært en stor økning i antall cyberangrep. Blant annet har Anonymous hatt flere cyberangrep mot Russland, og i følge Check Point økte cyberangrep med nesten 200 prosent de første tre dagene av invasjonen.

Samtidig forteller Forsvaret at de kutter 200 millioner i budsjettet til Cyberforsvaret. Det reagerer IKT-Norge på.

– I en tid hvor det skjer en dramatisk endring i antall, omfang og kompleksiteten i cyberangrepene mot Norge må vi styrke cyberforsvaret. Selv om kuttene i Cyberforsvaret var en del av langtidsplanene for Forsvaret, burde vi i 2022 se økte budsjetter, slik IKT-Norge tok til orde for ved regjeringsskiftet, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge.

Knapphet på kompetanse

Det har vært flere alvorlige cyberangrep i Norge, blant annet på Nordic Choice Hotels, Amedia og Stortinget. IKT-Norge oppfordrer til økt bemanning i tillegg til økte midler.

– Norges digitale forsvar trenger flere stillinger, blant annet hos Norges Nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSM). En stor utfordring i Norge er knapphet på sikkerhetskompetanse, og en løsning her kan være et mer forpliktede samarbeide mellom det offentlige og den private sikkerhetsindustrien i Norge. I tillegg må Norge intensivere det internasjonale sikkerhetsarbeidet - blant annet gjennom vår plass i FNs Sikkerhetsråd, avslutter Husby.