SAMARBEID: – Ingen kan møte utfordringene i det digitale rom alene, mener administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge. (Foto: Veslemøy Vråskar)

IKT-Norge vil styrke cyber-forsvaret

Utfordrer regjeringen som skal tiltre etter valget.

Publisert Sist oppdatert

Frankrike melder at de vil styrke sitt cyberforsvar kraftig. Et økende antall alvorlige hackerangrep er årsaken. Norge opplever også stadig flere alvorlige cyberangrep, og IKT-Norge tar nå til orde for at også Norge må styrke sitt forsvar mot slike trusler.

– Ingen kan møte utfordringene i det digitale rom alene. Den kraftige økningen i angrep som for eksempel mot Stortinget, gjør at det er helt prekært at det nå tas grep, også i Norge, sier administrerende direktør Øystein Husby i IKT-Norge.

Bransje-organisasjonen ber derfor om at den nye Regjeringen som etableres etter valget snarlig trapper opp innsatsen for å møte den stadig økende trusselen mot både enkeltpersoner, organisasjoner og Norges digitale suverenitet. Det pekes også på at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kun har hatt en økning fra 271 til 289 årsverk de siste tre årene. Samtidig har antall og alvorligheten i cyberangrep økt signifikant.

– Norges cyberforsvar trenger flere stillinger, blant annet hos Norges Nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSM). En stor utfordring i Norge er knapphet på sikkerhetskompetanse, og en løsning her kan være et mer forpliktede samarbeide mellom det offentlige og den private sikkerhetsindustrien i Norge. I tillegg må Norge intensivere det internasjonalt sikkerhetsarbeidet - blant annet gjennom vår plass i FNs Sikkerhetsråd, sier Husby.