DEBATT:

DIGITALE IDENTITETER: Digitale identiteter er raskt blitt kjernen i vårt moderne, teknologidrevne samfunn, og det har endret måten man driver og utvikler virksomhet på nett, skriver Thomas Aardal. (Foto: Istock)

Slik forbereder du deg til den digitale identitetsrevolusjonen

I bunn og grunn handler digital identitet om å la mennesker bevisst kontrollere sitt digitale fotavtrykk. Den bygger bro mellom tradisjonelle ID-er og den digitale verden, slik at vi kan bestemme hvilken informasjon vi deler, og med hvem.

Publisert

Vi befinner oss i et marked med et stadig økende behov for digitale opplevelser, derfor er det nå ekstra viktig for bedrifter å kunne administrere dem på en sikker måte. Ikke bare på vegne av kundene, men også for ansatte, partnere og andre involverte. Det handler i stor grad om å beskytte data, men like viktig – øke forretningsresultatene.

Digitale identiteter er raskt blitt kjernen i vårt moderne, teknologidrevne samfunn, og det har endret måten man driver og utvikler virksomhet på nett. Forsvarlig håndtering vil derfor fremover bli avgjørende, ikke bare for videre økonomisk og digital vekst, men også for cybersikkerheten.

Et viktig spørsmål som dukker opp her er: Hvordan kan og skal selskaper best mulig forvalte digitale identiteter fremover? Separate løsninger, eller silotankegang, vil ikke fungere. Skal man lykkes trengs det en robust, felles plattform som de ulike digitale løsningene kan bygges på.

For å lykkes, må man tenke på, og bestemme seg for, hvordan de ulike digitale identitene skal håndteres og forvaltes. Ved å planlegge og prioritere hvordan organisasjonen skal jobbe med dette, vil man i større grad kunne fokusere på å dyrke vekst og styrke lojalitet hos de forskjellige brukergruppene.

Thomas Aardal er CTO i Nagarro Norge.

Første skritt til suksess vil være å utnevne en som trygt og strategisk kan lede arbeidet internt, det kan være en administrerende direktør, en sikkerhetssjef eller andre, men det er viktig å ha en klar visjon og et bredt mandat. Sikkerhet er aldri sterkere enn det svakeste leddet, og sikkerhetsinitiativer vil på grunn av dette krysse organisasjonelle strukturer. Enheten bør samarbeide tett med it-sjefen for å utvikle og implementere strategien, men minst like viktig er det å inspirere ledergruppe og styret. Ideelt sett fører dette til samarbeid mellom forretnings- og teknologifolk.

Neste skritt er, med hjelp av datahåndteringsmetoder, å implementere en identitetsplattform som fokuserer på datakvalitet. Dette er en utfordrende prosess, så et tips her kan være å tillate ulike retningslinjer for datakvalitet for ulike typer identitet.

 Med et solid fundament, kombinert med god ledelse har men et godt utgangspunkt for å muliggjøre levering av identitetsdatatjenester til digitale initiativer og nye virksomheter, samtidig som man bygger og styrker nødvendige kontroller.

Skal man lykkes trengs det en robust, felles plattform som de ulike digitale løsningene kan bygges på.

Så, er din bedrift klar for den digitale identitetsrevolusjonen? Det handler om å omfavne endringene og forberede seg på en fremtid der digital identitet spiller en stadig viktigere rolle for alle virksomheter.