CYBERFORSVAR: Vi må få bedre forsvar mot ondsinnet aktivitet i de digitale rom. (Foto: Istock)

Norge trenger et cyberforsvar

LEDER: Nettikette holder ikke mot kynisme.

Publisert Sist oppdatert

Frankrike har vedtatt å styrke sitt cyberforsvar, og IKT Norge har tatt til orde for at Norge bør gjøre det samme. Det er ingen grunn til at Norge skal være mindre utsatt for ondsinnet aktivitet enn Frankrike. Vi ser en økning i hackerangrep. Vi har gjentatte ganger sett hvordan opinionen påvirkes for eksempel i forbindelse med valg. Norge har en strategisk plassering geopolitisk, vi spiller en fredsrolle i flere internasjonale konflikter, og vi har flere høyteknologibedrifter som deltar i anbudskonkurranser internasjonalt. Øyvind Husby i IKT Norge påpeker helt riktig at ingen kan møte utfordringene i det digitale rom alene.

Vi står overfor et digitalt rom som fra starten ble bygget på idealisme, og tradisjonelt har vært helt åpent. Det har gradvis gitt fritt spillerom for ondsinnede elementer som spionasje, datatyverier og ikke minst kynisk spredning av desinformasjon for å påvirke debatter og demokratiske prosesser. Hacking og ondsinnet aktivitet har for lengst flyttet seg fra gutterommet og blitt til organisert kriminalitet, godt finansiert industrispionasje og angrep fra fremmede nasjoner.

Det digitale rommet startet som et sted for det frie ord, med fri tilgang til det nettet har å by på av ressurser og data. Et sted for og av idealister, fri- og annerledestenkere, innovatører som deler kunnskap for et felles gode. Et sted uten regler, med selvjustis i form av nettikette. Dette er skrevne og uskrevne regler og normer for hvordan man skal oppføre seg. For eksempel skal man ikke spamme andre, sløse med ressurser eller drive kommersiell virksomhet der det ikke hører hjemme. Idealistene følger nettiketten, og i nettets barndom kunne man rett og slett bli kastet ut av internett hvis man ikke fulgte den. Det åpne nettet har gitt et vell av innovasjoner. For eksempel distribuert tilgang til regnekraft, avanserte applikasjoner, eller internasjonale samarbeid på forskning, utvikling og andre vitenskapelige framskritt.

Man kan godt si at det er synd at friheten, åpenheten og delingskulturen som har gitt oss så mye positivt, blir utnyttet og misbrukt. Men i møte med makt og kynisme blir nettikette veldig puslete. Det er vanskelig å regulere et overnasjonalt rom. Hvis noe blir forbudt i et land, er det bare å flytte serveren til et sted der ingen bryr seg. Å trappe opp kampen mot angrep på våre interesser og demokratiske prosesser må derfor bli en viktig jobb for den nye regjeringen. Norge, som Frankrike, trenger et sterkere cyberforsvar.