NYTT STYREMELDEM: Hilde Singsaas, direktør i DFØ, går inn i styringsgruppen i Datafabrikken, et prosjekt i regi av Digital Norway. (Foto: Espen Sturlasson)
NYTT STYREMELDEM: Hilde Singsaas, direktør i DFØ, går inn i styringsgruppen i Datafabrikken, et prosjekt i regi av Digital Norway. (Foto: Espen Sturlasson)

DFØ-topp går inn i styringsgruppen i Datafabrikken

– Bedre bruk av data er nøkkelen til å løse statens samfunnsoppdrag, mener Hilde Singsaas.

Publisert

– Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til effektiv ressursbruk i staten. Enten vi leverer lønns- og regnskapstjenester eller driver med analyse og gir råd og veiledning, så er bedre bruk av data en nøkkel til dette.

Dette sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som nå har gått inn i styringsgruppen i Datafabrikken. DFØ er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor.

De leverer også lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvar for å forvalte statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

– Jobben vår er jo å hjelpe andre å bli bedre. Det handler mye om at vi også må hjelpe andre å bli datadrevne, sier direktør Hilde Singsaas i en melding fra Datafabrikken, der hun nå trer inn i styret.

Fabrikk

Datafabrikken er et prosjekt i regi av Digital Norway, der tilbydere og brukere av data tilgang på funksjoner og ressurser som er nødvendige for å skape digitale tjenester og ny næring basert på data. Datafabrikken skal primært være en formidler av data tilgjengelig fra ulike kilder, og en tilrettelegger for at små og mellomstore bedrifter, og oppstartselskaper, kan få tak i relevante data og støtte til å bearbeide disse. Primært skal dataene fabrikken formidler komme fra privat næringsliv eller offentlige virksomheter.

DFØ har ifølge Singsaas også fått et oppdrag fra Finansdepartementet, der de skal vurdere hvordan statlige virksomheter i større grad kan bruke data til analyseformål.

– Gjennom å utarbeide og ta i bruk data blir det lettere for forvaltningen å evaluere og forbedre egen ressursbruk og måloppnåelse. Relevante data i så måte kan være alt fra regnskapsinformasjon og fakturadata til kunnskap om effekter av tiltak. Vi skal vurdere hvordan dataene både kan fremskaffes, standardiseres og tilgjengeliggjøres.

Noe av problemet er at virksomhetene ikke har sammenlignbare tall, sier hun:

– Det at vi hele tiden jobber for mer standardisering og bedre tall, gjør at vi i neste omgang kan sammenligne virksomheter på tvers. Dette kan fostre læring og samspill innen sektoren.

Og dette innebærer ifølge Singsaas langt mer enn bare tekniske krav og løsninger:

– Det handler også om kravene vi stiller til hva slags type informasjon man skal samle inn og rapportere på og hvordan den skal struktureres. Det er ikke noen fasitsvar her – og vi kommer ikke utenom at det er en jobb å fremskaffe data.

– Så nytten må stå i forhold til kostnadene, her som på andre områder, sier Singsaas i meldingen.