FULL STØTTE: Leder i dataforeningen Cathrine Klouman, administrerende direktør i Den norske Dataforenings Servicekontor Tone Dalen og leder for Dataforeningen Østlandet og Årets Ildsjel Alfhild Stokke, fikk full oppslutning for ny strategi under Dataforeningens landsmøte i april. (Foto: Kenneth Christensen)

- Ditt kompetansenettverk i et digitalt Norge

Høyt engasjement og god stemning på nylig gjennomført landsmøte i Trondheim setter retningslinjer i Norges største og eldste kompetansenettverk for it-profesjonelle.

Dataforeningen har vært en viktig del av norsk it-bransje siden 1953, da IBM-foreningen "Hullkortklubben Team" satte seg ned for å diskutere fag for første gang.

Mye har skjedd siden da, og utviklingen i samfunn og teknologi fortsetter i rasende fart. I bransjen, så vel som ellers, har det aldri vært viktigere å følge med på denne utviklingen enn det er i dag. 

Det gjelder også for Dataforeningen, som nylig gjennomførte landsmøte i Trondheim. Her la styret frem sin strategi for veien videre, utarbeidet etter en lang og bred prosess. Delegater og medlemmer på landsmøtet gav styret full oppslutning.

- Medlemmene ønsker at vi retter oss tydeligere inn på det som skjer i samfunnet, i grenselandet mellom menneske og teknologi. Det vi har brukt mye tid på det siste året er hvordan vi kan aktualisere oss enda mer, og bruke kompetansen utenfor foreningens egne grenser, begynner Cathrine Klouman, leder i Dataforeningen. 

Fire strategiske hovedområder

Dataforeningen skal delta i digitaliseringen av samfunnet, både i offentlig og privat sektor. Det virker opplagt, spesielt med utgangspunktet i at teknologi er den viktigste pådriveren for utvikling i dag.

- Det er viktig at vi ser på hva som er tidsaktuelt i samfunnet rundt oss, og vi har sett at det er viktig for medlemmene å kunne bidra aktivt. Den nye visjonen skal gjenspeile det, ditt kompetansenettverk i et digitalt Norge, sier Klouman.

Det store perspektivet er tross alt ofte viktig for alle som jobber med it, ifølge Klouman. Styret i Dataforeningen har dermed definert fire hovedområder for de neste fem årene, som skal bidra til at foreningen kan være et instrument og muliggjører for kunnskap om it og teknologi i Norge fremover. Dataforeningen skal fornye seg litt.

- Vi skal ha flere digitale aktiviteter, øke bruk av partnere, sette sammen flere nasjonale aktiviteter og faggrupper og vi skal forsterke verdien mot virksomheter, selv om vi fortsatt er veldig individfokusert, forklarer Tone Dalen, administrerende direktør i Den norske Dataforenings Servicekontor.

Minsker avstand med digitalisering

Det har alltid vært viktig for Dataforeningen å ta vare på medlemmene sine. Inkludert i strategien fremover er digitalisering av eget rede, for å sørge at medlemmene kan samarbeide godt på tvers av distriktsforeninger og mange faggruper.

- Når vi er digitale kan vi være sammen i hele Norge, og vi blir langt mer tilgjengelig og åpne. Mer enn vi kanskje har fremstått til nå, mener Dalen.

Det handler jo i stor grad om å bygge et aktivt nettverk for medlemmene, slik at de får tak i hverandre og blir kjent. Muliggjøring og vedlikehold av faglig deling og profesjonelt nettverk er en tradisjonelt viktig verdi for medlemmene. 

- Vi er jo en møteplass for de som er faglig interessert, et kompetansenettverk. Det er kompetanse vi fokuserer på, ikke politikk eller bransje, sier Dalen.

- Det er noe man aldri blir fattigere av å gi fra seg, og det er kompetanse, fortsetter hun.

Vokser på ungdommen

 Teknologien har kommet langt siden hullkort var hett tema i 1953. Medlemmer som begynte som studenter er snart pensjonsklare. Hvorfor er de fortsatt medlem? 

- Her finner man kundene, leverandørene, kollegaer og konkurrenter og kan møtes på nøytral grunn. Det mange av ildsjelene sier er at dette er stedet jeg lærer mest, og treffer flest mennesker, forteller Dalen. 

Ett par grep Dataforeningen har tatt retter seg mot rekruttering av nye medlemmer. Alle er velkomne, selvsagt, men foreningen merker at it-studentene har oppdaget nettverket og kompetansen Dataforeningen tilbyr medlemmene. Dalen opplyser at året i år faktisk er rekord for medlemmer under 30. Flere av dem har funnet seg en coach blant veteran-medlemmene.

- Gjennomsnittsalderen i foreningen går nedover. Det er en bra trend. Det er ikke lenger snakk om sandaler og hvite frakker, for ting har endret seg på 61 år. Vi skal være ditt kompetansenettverk, sier Dalen.

Det er satt i gang en rekke initiativer for å gjøre it-studenter og unge it-profesjonelle kjent med foreningen, i tillegg til de mange konferansene, nettverkstreff og kurs. Ofte er det ildsjeler i faggruppene som er flinke til å engasjere seg og spre det gode ord, eller som stiller som coacher. 

- Dette er et faglig nettverk, og vi er interessert i alle, fra studentene til de erfarne. Det er nyttig med nettverk med folk som ikke er sjefen din, påpeker Klouman.

Blant annet er konferanser som Trondheim Developers Conference (i samarbeid med blant andre NNUG og Javabin Trondheim) et godt sted å gjøre særlig NTNU-studentene kjent med foreningen. Distriksforeningen i Trøndelag har dessuten tatt inn unge medlemmer som trainees i sitt lokalstyre, et tiltak som hovedstyret også har tatt til seg.

- Vi skal ta inn en trainee i Dataforeningens styre. Det er jo gledelig å se at yngre er interesserte i foreningen, og det er bra å ha dem med i styrene, sier Klouman. 

Østlandet i bresjen

Ung It er et annet tiltak. Dette er en egen nettverksgruppe for studenter og unge it-profesjonelle. Heltidsstudenter kan til og med bli med helt gratis. Billigere blir det ikke for medlemskap i et tradisjonsrikt profesjonelt fagnettverk.

- Det er jo noen som sier at Dataforeningen er et billig sted å finne god kompetanse. Det har ikke endret seg på de 20 årene siden jeg begynte å snuse på foreningen, forteller Alfhild Stokke, leder for Dataforeningen Østlandet og Årets Ildsjel

Stokke er blant dem som skal stå i bresjen for de nye aktivitetene og den nye strategien. Hennes region har jobbet med verdinettverk de siste tre-fire årene, og arbeidet er blant annet manifistert i den nye strategien som landsmøtet stilte seg bak i slutten av april i år, eksempelvis digitalisering, åpenhet og digitale møteplasser. 

- Vi er mer på plass i sosiale medier og har meetups. Vi er ikke bare en konferansemaker. Vi er og skal bli mer enn det, sier Stokke, og fortsetter:

- Verden går fremover, og for it-profesjonelle er det viktig å feste seg i nettverket. Det handler om å vite hvem du har i nettverket ditt, og å treffe de dem. Det synes jeg er viktig.

Møteplassen for engasjerte it-folk

- De som finner seg til rette i Dataforeningen, det er de som er engasjerte, de som liker å bidra og som vil være med. De tilbyr kompetansen til alle som ønsker det, sier Klouman.

Med landsmøtet i ryggen, og med ny vind i seilene ser Dataforeningens leder mot en spennende fremtid for foreningen. De som ikke har vært innom på en stund bør ta turen innom, mener hun.

- Vi skal utvide det digitale, men vi skal også ta vare på kvaliteten i det vi gjør. Foreningen er nesten som en skjult skatt for de som ikke har erfaring med oss. It-folk har høye krav, og de skal vi fortsette å møte, avslutter Klouman.