ALLES HVERDAG: Mobilteknologi er en fullintegrert del av alles hverdag og 5G er neste fase i det mobile nettverkets utvikling.
ALLES HVERDAG: Mobilteknologi er en fullintegrert del av alles hverdag og 5G er neste fase i det mobile nettverkets utvikling.

Økte datamengder stiller langt høyere krav til sikkerhet

5G kommer til å binde hverdagen vår sammen – men husk å beskytte nettverket, skriver Johan Broman.

Publisert Sist oppdatert

Mobiloperatørorganisasjonen GSMA anslår at 1.4 milliarder mennesker vil ha tilgang til 5G innen 2025. Et nettverk som kommer til bringe teknologi som tingenes internett ut til folk flest.  

Med 5G øker også datamengden. Da er det viktig å huske på at den økte datamengden nettverket medfører vil stille langt høyere krav til sikkerhet. La oss se nærmere på hvordan og hvorfor 5G vil påvirke «kybersikkerheten».

Driver etterspørselen etter 5G

Mobilteknologi er en fullintegrert del av alles hverdag og 5G er neste fase i det mobile nettverkets utvikling. 5G vil gi opp til 100 ganger raskere overføringshastighet og en tiendedel latency (forsinkelse) sammenlignet med forgjengeren 4G. I tillegg kan 5G støtte flere forbindelser – uten tapet i båndbredde som vi er vant med fra lavfrekvente nettverk som 3G. Ved lansering forventes det at 5G vil være fem ganger raskere enn de beste 4G-nettverkene. Hvilket vil forlenge batteritiden på den gjengse enhet med en faktor på 10 og redusere det grunnleggende nettverksforbruket med hele 90 prosent.

En av de største driverne for både 5G som teknologi og for etableringen av 5G-nettverk i hele Europa er forventningene til tingenes internett (IoT), hvor både sluttbrukere og bedrifter vil trenge både bedre nettverksytelse og flere datadrevne tjenester. Behovet har vist seg tydelig den siste tiden etter at sveitsiske Swisscom, som det første europeiske selskapet, aktiverte sin 5G-tjeneste. Engelske EE fulgte etter i mai og siden har også Vodafone slått på sitt 5G-nettverk, ikke bare i England, men også i Spania og Italia.

Helt nye muligheter

5G kommer til å bli springbrettet til en hel verden av nye kommersielle muligheter. Det vil gi kapasitet og båndbredde til utvikling av nye applikasjoner innen både virtuell virkelighet, augmentert virkelighet og kunstig intelligens. Det vil også bli det aller første mobilnettet som kan støtte kommunikasjon fra maskin til maskin og levere nye tjenester til sanntids dataanalyse og IoT.

Selvkjørende biler er et annet eksempel på at 5G kan forandre en hel industri. Teknologien er avgjørende for å kunne sikre den båndbredde som kreves hvis et større antall sammenkoblede kjøretøy på veiene skal kunne kommunisere med hverandre og med omverdenen – fra trafikklys til kart- og rutetjenester eller til og med fotgjengere. Et lignende eksempel ser vi fra helsevesenet, der 5G gir kapasitet til å kunne overføre store pasientfiler, utføre fjernkirurgi og overvåke pasienters helse.

Hva betyr dette for ditt nettverk?

Mens nettverkstilbyderne bygger infrastrukturen som skal bære 5G, er mobilprodusentene samtidig i gang med produksjon av enheter som kan utnytte teknologien. Med IoT åpner vi for en rekke nye og innovative forretningsmodeller. Mange applikasjoner vil være helt avhengige av 5G-forbindelse hvis teknologien f.eks. brukes til smart bekledning, intelligente proteser eller tilkoblede hjem.

Av samme grunn må vi være klar over at trusselbildet ved 5G også skiller seg markant fra det vi er vant med fra 4G, kun fordi datamengden økes markant. Derfor må sikkerhet ha tilsvarende høyere prioritet. De bedriftene som tar teknologien i bruk må være særlig årvåkne – og ha nye sikkerhetsstrategier som kan tilpasses og skaleres til å beskytte mot alt fra strømbrudd til uønsket overvåkning.

Beskytt dine data

Med denne økte sammenkoblingen må vi også venne oss til å tenke sikkerhet fra A til Å på tvers av hele nettverket – og her spiller krypteringen en avgjørende rolle. Hver eneste lille smule av data som går gjennom nettverket må krypteres og overvåkes – både under lagring og ved overføringer. Hvis ikke løper vi stor risiko for misbruk.

Det er ingen tvil om at 5G åpner for en rekke nye muligheter – og at det vil bringe oss i retning av en mye mer sammenkoblet hverdag. Vi må imidlertid hele tiden balansere disse nye mulighetene med en tilsvarende utvikling i de sikkerhetsløsninger som skal beskytte alle data som strømmer gjennom nettverket.

Hos Amazon Web Services (AWS) står vi klare til å samarbeide med de bedrifter som vil bruke 5G til videre vekst, men samtidig sikre at de ikke kompromitterer sikkerheten i bedriften. I AWS har vi som grunnprinsipp at sikkerhet bakes inn i alle skytjenester – og 5G er intet unntak. Det handler i bunn og grunn om å velge en skytilbyder som kan skalere i takt med din virksomhet og beskytte kundenes data. På den måten er du klar for en sikker, sammenkoblet hverdag med 5G.